29-03-2023

Belangrijk!

Er is veel te vertellen! Laat ik beginnen met het verwelkomen, via mijn voorwoord, van twee nieuwe bestuursleden: Lieke Peters en Christa van der Heijden. Twee zeer betrokken leden, die zich bereid hebben verklaard om het bestuur de komende tijd te versterken.

De ledenraad en het bestuur waren erover eens dat het bestuur divers qua samenstelling en een afspiegeling van de leden zou moeten zijn. Het is mijn overtuiging dat beide dames in menig opzicht voor versterking gaan zorgen. Fijn ook dat ze het mentorschap een warm hart toedragen. In deze nieuwsbrief én in mijn vlog stellen ze zich aan jullie voor.

Belangrijk is ook een gesprek dat wij deze week als branche hebben gehad met ambtenaren van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het zogenaamde SEO-rapport. Op de agenda stond de beloning van bewindvoerders. Als Horus trekken we hierin samen op met NBBI en NVVK. Onze inzet is helder: bewindvoerders komen vele uren tekort, het uurtarief is te laag en de indexatieformule is niet passend.
Om een idee te geven: een simpele berekening laat zien dat – bij een gemiddelde caseload van zeventig dossiers – een bewindvoerder 57 uur feitelijk gratis werkt. Per maand! Over onze inzet hebben wij jullie een mail gestuurd, maar volledigheidshalve staat onze gezamenlijke inzet ook in deze nieuwsbrief. NB. Ik heb ook aandacht gevraagd voor de beloning van mentoren: deze staat net zo goed onder druk en per slot van rekening is de 0-lijn in de indexatie ook voor mentoren van toepassing. Namens Horus is onze inzet dat net zo spoedig helderheid komt over de tarieven van mentoren. Op korte termijn zal een vervolggesprek plaatsvinden, waarbij het Rijk in zal gaan op onze ideeën. Wij hebben gevraagd om spoedige helderheid, zoals gezegd. Er is nú perspectief nodig.

Als voorzitter van Horus vind ik ook dat we acties moeten voorbereiden voor als er geen helderheid komt, of een verre van voldoende antwoord op onze ideeën. We zijn geen branche van groot misbaar – we zullen onze cliënten niet zo snel in de steek laten – maar als we zo doorgaan, ben ik bang dat er gewoon geen toekomst meer is voor de branche. Acties hebben alleen zin als we allemaal – branchebreed – meedoen. We zullen in deze dan ook zeker afstemming zoeken met NBBI en NVVK. Overigens: onze gesprekspartners toonden wel oprechte belangstelling en ik zag bovendien dat onze analyse wel gevolgd wordt. Laten we dan ook hopen dat acties niet nodig zijn, maar dat er gewoon snel overeenstemming is over nieuwe tarieven voor onze branche!

De gesprekken over de beloning gaan gepaard met een gesprek over de kwaliteit van bewind. De politiek – lokaal en vooral landelijk – is kritisch over de kwaliteit van onze branche. Overigens, als je dan vraagt waaraan het schort, blijft het veelal stil, of vervalt men in algemeenheden… We voelden ons uitgedaagd om zelf kleur te bekennen. Een groep leden, onder andere bestaande uit leden van de ledenraad en bestuur, hebben daarom gezamenlijk een pamflet geschreven, met daarin ideeën hoe het beter kan. Hand in eigen boezem én een uitgestoken hand naar onze partners bij Rijk, gemeenten en Rechtspraak. Wordt deze uitgestoken hand ook aanvaard? Ik hoop het. Heel benieuwd zijn we ook naar reacties van jullie, als leden. Het pamflet is geen eindproduct, maar vertrekpunt voor gesprek. De eerste reacties die wij van leden mochten ontvangen, waren positief. Leuk te lezen! Overigens hebben we bij het Rijk ook aangegeven dat als nog langer wordt gewacht met het verhogen van onze tarieven, de kwaliteit vanzelf verder af zal nemen. Als je meer dan vijftig uur tekortkomt, kán het niet anders dan ten koste gaan van de kwaliteit.  

Tot slot is ook belangrijk: de oplossing voor de banken, HeyDay! We hadden er al veel vertrouwen in en het is fijn dat het proefdraaien goed uitpakt. HeyDay is grotendeels klaar om landelijk uit te rollen. Belangrijk dat er een alternatief komt voor de bestaande banken. Alhoewel de signalen over de banken wisselend zijn, krijgen we vooral veel signalen dat onze leden veel hinder ervaren in het werken met de bestaande banken. Ze lijken bewindvoerders en hun cliënten liever kwijt te zijn. De Rechtspraak is op de hoogte van de plannen van HeyDay en beoordeelt deze momenteel. Namens Horus heb ik gevraagd om deze overweging zo snel mogelijk af te ronden. Het is belangrijk dat leden van Horus (en van de andere brancheorganisaties) zo snel mogelijk toegang krijgen tot dit alternatief!

Deze blog verscheen eerder in de nieuwsbrief van Horus

'Laten we dan ook hopen dat acties niet nodig zijn, maar dat er gewoon snel overeenstemming is over nieuwe tarieven voor onze branche!'

Gert Boeve, voorzitter

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl