26-01-2024

"Geachte heer Weerwind,"

blog nieuwsbrief jan 2024

Zo begint de brief die NBBI, NBPM, NVVK en Horus samen hebben gestuurd naar minister Weerwind. In onze brief verzoeken we de minister om de vergoeding van wettelijk vertegenwoordigers aan te passen.

Met name motiveren en onderbouwen we dat de beloning gebaseerd is op de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren uit 2014, jaarlijks wordt geïndexeerd volgens een vaste formule, maar dat de omstandigheden met name de laatste twee jaar dusdanig veranderd zijn, dat de tarieven niet langer kostendekkend zijn en de kwaliteit van dienstverlening onder druk komt te staan.
In de brief verzoeken we de minister om onderzoek te doen naar de kostendekkendheid van de tarieven en op basis daarvan nieuwe tarieven te bepalen. Wij verwijzen daarbij naar de sociaal advocatuur, maar ook naar een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de tarieven van de huisartsen. Vanzelfsprekend hebben we ook gevraagd om de indexatieformule aan te passen en verzoeken we dringend om een eenmalige compensatieregeling, om de branche in staat te stellen in positie te blijven.

We vragen niet alleen maar. We zijn ons ook bewust van het politieke en maatschappelijke debat over de kwaliteit van ons werk. Binnen Horus zijn we niet doof en blind voor kritiek; we zien soms ook voorbeelden van slecht beleid door bewindvoerders, mentoren of curatoren. Ook onder leden van Horus. We hebben als brancheorganisaties aangegeven open te staan voor gesprek over nieuwe kwaliteitscriteria voor wettelijke vertegenwoordigers.

Geachte leden,

Om het begin van de brief aan de minister maar eens te herhalen. Op het moment van schrijven is het half januari. Een nieuw jaar ligt voor ons. Van veel leden en anderen die in onze branche actief zijn, krijg ik signalen dat het spannende tijden zijn. Ik wil iedereen een hart onder de riem steken. Ik merk ook dat het aanmoedigend werkt bij deze en gene; het komt op dit moment echt aan op goed ondernemerschap.
 
Wat kunnen jullie van ons als organisatie verwachten in dit jaar?

  • Het op een adequaat niveau brengen van de vergoeding is en blijft onze topprioriteit. Gelijk daarbij zullen wij in 2024 actief het gesprek aangaan over de kwaliteit van onze branche. Voor ons is kwaliteit = tijd. Of: tijd = kwaliteit. Dus het een niet zonder het ander en andersom.
  • Samenbundelen van de kracht van NBBI, NBPM en Horus tot één nieuwe brancheorganisatie. Alles is erop gericht dat dit voor de zomer geëffectueerd kan zijn. Binnen Horus hebben de leden daarover het finale woord. Nadere voorstellen zullen volgen.
  • Gezamenlijk met genoemde partners willen we in 2024 ook de mooie kant van ons werk laten zien. Een publiekscampagne, niet alleen als tegenwicht tegen negatieve sentimenten, maar ook omdat ons werk en de positieve effecten van ons werk niet altijd bekend zijn.
  • Vergroten netwerk in politiek, zowel landelijk als gemeentelijk. In 2023 zijn NBBI en Horus daarmee beperkt begonnen, maar nu, met een nieuwe Tweede Kamer, ligt hier echt nog te ontginnen terrein.

Tot slot een woord van dank

Tijdens de laatste vergadering van de Ledenraad namen we afscheid van twee leden: Dinie Stout en Corno van Renssen. Dinie heeft altijd een heel eigen en sterke positie gehad binnen onze ledenraad. Scherp als het nodig is en constructief meedenkend. Corno is, wat mij betreft, een belangrijk gezicht van en namens Horus geweest. Bestuurlijk actief en een duidelijke opvatting over de publieke taak die wij als wettelijk vertegenwoordigers hebben. Corno wordt bestuurder van een welzijnsorganisatie in het prachtige Zutphen. Ik wil beiden danken voor hun inzet en veel succes wensen in hun nieuwe werkkringen!

Deze blog verscheen eerder in de nieuwsbrief van Horus.

'Van veel leden en anderen die in onze branche actief zijn, krijg ik signalen dat het spannende tijden zijn. Ik wil iedereen een hart onder de riem steken.' 

Gert Boeve, voorzitter

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl