24-02-2023

Samenwerking

Zojuist voerde ik overleg over het concept-convenant dat de gemeente Den Bosch ons toestuurde. De gemeente werd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven opgeroepen om samenwerking met de branche van wettelijk vertegenwoordigers te zoeken en deze samenwerking op te tekenen in een convenant. Positieve voorbeelden genoeg, zou je zeggen, maar uitgerekend lijkt het convenant van Groningen voorbeeld te zijn geweest. En laat dat nou net geen voorbeeld zijn van positieve samenwerking… Ik betreur het zeer dat de gemeente Den Bosch, keer op keer, niet de hand uitsteekt, maar een klap in het gezicht geeft.

Gelukkig zijn er veel gemeenten waarmee het wel goed samenwerken is. Overigens betekent samenwerken niet dat je altijd je zin krijgt, maar wel dat je streeft naar wederkerigheid.

Om die reden werkt een klein groepje (met name ledenraads)leden aan een pamflet met daarin een aantal toekomstverkenningen voor beschermingsbewind, in relatie tot schuldhulpverlening en gemeenten. Als handreiking voor een goed gesprek met de gemeenten, Rijk en rechtspraak. Omdat we verder willen. Voorbij het gekissebis. Vanuit vertrouwen in elkaar samenwerking zoeken ten gunste van kwetsbare Nederlanders die onze hulp zo hard nodig hebben. We ervaren nu dat – soms ondanks alle goede bedoelingen – gemeentelijke (schuldhulp en/of inkomensbeheer) diensten en bewindvoerders elkaar niet goed kunnen vinden. Zo’n notitie, dat betekent ook: hand in eigen boezem en/of open staan voor suggesties van anderen. Het pamflet is binnenkort klaar en zal zeker ook verspreid worden onder onze leden. Het zijn geen uitgangspunten, maar vertrekpunten voor gesprek. Als bestuur hopen wij dat we in de vierhoek van branche, Rijk, rechtspraak en gemeenten tot gedragen uitgangspunten komen. En daarna ook tot passende afspraken over onder andere de beloning.

Zo’n pamflet zou ik ook graag maken voor en met mentoren. En daartoe hebben we toenadering gezocht tot NBPM, de beroepsvereniging voor mentoren. Mooie club van betrokken mensen. Met hen spraken we recent af dat we gaan verkennen of we tot nadere samenwerking kunnen komen. Fusie is op voorhand niet uitgesloten, maar eerst willen we in beeld brengen hoe we elkaar op inhoud kunnen versterken. Ook goed nieuws voor de mentoren binnen Horus! De mix van aantallen bewindvoerders en mentoren is in het ‘nadeel’ van de laatsten. Dat maakt ook dat de balans op inhoud niet goed genoeg is. Daar werken we zelf al aan, bijvoorbeeld in onze opleidingsplannen, maar in onze optiek kan de samenwerking met NBPM op dat vlak van betekenis zijn. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte!

Dan de samenwerking in het bestuur. Zoals bekend heeft de ledenraad gezocht naar nieuwe leden voor het bestuur. Op dit moment is de procedure nog niet afgerond, dus kan ik nog niets zeggen over wie het wordt of worden. Maar goed te melden is dat verschillende leden gereageerd hebben – waarvoor overigens mijn dank. Én het lijkt te lukken om het bestuur meer divers te maken. Ook dat is goed: het bestuur zou zoveel mogelijk een afspiegeling van de leden moeten zijn en diversiteit is dan een groot goed. Dat komt ook de interne samenwerking ten goede!

Deze blog verscheen eerder in de nieuwsbrief van Horus

'Overigens betekent samenwerken niet dat je altijd je zin krijgt, maar wel dat je streeft naar wederkerigheid.'

Gert Boeve, voorzitter

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl