21-04-2022

Vlag kan weer binnen?!

Eerder schreef ik, naar aanleiding van overleg van Horus met ABN AMRO, dat de vlag uit kon. Meteen riep dat reacties op. Aangevers wilden eerst de kat uit de boom kijken. Anderen gaven in de afgelopen weken aan dat het nog steeds ingewikkeld is om bankrekeningen geopend te krijgen bij deze bank.
Misschien was ik te optimistisch – dat is wel in het algemeen mijn aard. Toch ben ik nog niet zo ver om de vlag weer te strijken.

Ik heb ook signalen gekregen dat andere leden wél geholpen zijn en dat hun cliënt ineens wel een bankrekening kon openen. We zijn er alleen nog niet. Ik heb recent drie punten van kritiek over de dienstverlening door banken aangeleverd bij Betaalvereniging Nederland en – via het Landelijk Platform Bewind – bij het Ministerie van Financiën. We zullen dit memo, in aangepaste vorm, binnenkort op onze LinkedIn-pagina zetten.

Dank overigens voor die mentoren die zich hebben aangemeld om binnenkort met mij in gesprek te gaan. Veel aandacht gaat uit naar beschermingsbewind binnen Horus, maar wij zijn ook een branchevereniging voor mentoren, curatoren en inkomensbeheerders. Binnenkort wordt een online gesprek gepland. Mocht je als mentor daaraan mee willen doen, meld je dan aan bij shirleyvanvoorst@horus.nl. Ik ben benieuwd hoe jullie, als mentoren, aankijken tegen de ontwikkelingen binnen jullie mooie vak. Wat Horus eraan kan bijdragen om jullie een betere uitgangspositie te geven. Welke opleidingen en trainingen jullie graag opgenomen zien in ons opleidingenaanbod.

Horus heeft een nieuwe directeur gevonden. Met ingang van de tweede week van mei begint Rens Koelewijn. In Rens hebben wij iemand ontmoet die, naast een mooie inhoudelijke motivatie, energie overbracht. 
We hebben Rens duidelijk gemaakt dat hem geen gespreid bedje wacht. Binnen Horus is nog genoeg te doen – het jaarplan 2022 spreekt daar ook van – maar ook onze omgeving is in beweging. Zo zijn NBBI en NBPB voornemens met elkaar te fuseren, spreken we zelf ook met diverse brancheorganisaties om ons heen en zijn we scherp op ontwikkelingen bij gemeenten en Rijk die van invloed zijn op onze branche. We zijn ons daarbij bewust van onze rol in een publiek veld. Hierover spreken we ook met de ledenraad. Een goede ingeving is het trouwens geweest, om te kiezen voor een ledenraad. Ik ben althans enthousiast over de adviesrol ervan. Echt waardevol!

Belangrijk nieuws is trouwens de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het beleid van de gemeente Groningen. Alhoewel we de uitspraak nog op zijn merites beoordelen, maakt de CRvB wel duidelijk dat het beleid van de gemeente om onderbewindgestelden zonder meer te dwingen om diensten van de gemeente af te nemen, niet door de beugel kan. In feite spreekt de Raad zich uit dat de band die je als bewindvoerder met je cliënt hebt, van betekenis is en niet zomaar genegeerd kan worden. Daarmee ben ik het van harte eens. Het werk dat wij in onze branche doen, is niet alleen het voeren van iemands administratie. Het is financiële hulpverlening. Dus én administratie én het zijn van hulpverlener. In mijn opvatting is de onafhankelijke positie die je als bewindvoerder hebt, dan ook essentieel. Het maakt duidelijk voor wie je er bent. Dat wil niet zeggen dat ik niet snap dat de gemeenten hun positie willen versterken. Onze cliënten zijn immers ook hun inwoners. Inwoners, die ook om andere redenen aankloppen bij de gemeente. Met de uitspraak in de hand wil ik zowel gemeenten áls de branche oproepen om echt samen te werken. Maak gebruik van elkaars expertise. Dat zal leiden tot efficiënte en effectieve financiële hulp voor de kwetsbare mensen in ons land.

Deze blog verscheen eerder in de nieuwsbrief van Horus

'Maak gebruik van elkaars expertise. Dat zal leiden tot efficiënte en effectieve financiële hulp voor de kwetsbare mensen in ons land.'

Gert Boeve

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl