Workshop

Nalatenschappen

Door: Arend de Bakker ​​- De Bakker Advocaten & Erfrechtspecialisten

Maximaal 45 deelnemers per subsessie ronde.

In deze workshop zal worden ingegaan op de vraag wat van een bewindvoerder mag worden verwacht bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Er wordt ingezoomed op de vraag hoe een negatieve nalatenschap moet worden afgewikkeld. En wat te doen valt (als bewindvoerder) in het geval er conflicten ontstaan met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap. Verder zal in de workshop aandacht worden besteedt aan de legitieme portie. Wat als de rechthebbende is onterft en als de rechthebbende aanspraak kan maken op de legitieme portie? Hoe dient dat gedaan te worden en hoe wordt een dergelijk recht geeffectueerd? Tenslotte zal ook aandacht worden gegeven aan langstlevende-testamenten. Welke invloed heeft bijvoorbeeld de vererving van de nalatenschap van de jongstlevende op de nalatenschap van de langstlevende?

Direct aanmelden