Workshop

Digitaal bewind

Door: Erik Boerma ​- Rechter en portefeuillehouder IVO-Toezicht

Maximaal 55 deelnemers per subsessie ronde.

Bewindvoerders en rechtspraak wisselen steeds vaker digitaal informatie uit. In maart 2021 is bij 4 rechtbanken een pilot voor de digitale informatie-uitwisseling met particuliere bewindvoerders gestart. Momenteel wordt er een project in samenwerking met BZK en CJIB gedaan met als doel het vergemakkelijken van de digitale toegang tot de overheid voor bewindvoerders. Als eerste stap start eind dit jaar een pilot met het CJIB. Welke mogelijkheden brengt het gebruik van data voor de beroepsgroep en de Rechtspraak?

Direct aanmelden