Workshop

Werken met de Wet Zorg en dwang en de Wet verplichte ggz

Door: Kees Blankman - Bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit​

Maximaal 65 deelnemers per subsessie ronde.

Wat betekenen de WZD (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz) voor de praktijk van de bewindvoerder en de mentor? Tijdens de subsessie wordt ingegaan op de hoofdstructuur van beide wetten die dwangzorg en dwangopname mogelijk maken. Bijzondere aandacht voor de wilsonbekwame cliënt en de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de vertegenwoordiger om de belangen van de cliënt te behartigen.

Direct aanmelden