Kwaliteit

Voor jouw cliënten betekent het veel dat jij hun financiën, zorgtaken of beide regelt. Je cliënten geven zaken die van groot belang zijn in hun leven, tijdelijk of voor een langere periode uit handen. Dat maakt het werk van een bewindvoerder, mentor, curator of inkomensbeheerder erg belangrijk. Als branchevereniging kijken we daarom zorgvuldig naar de kwaliteit van onze leden en proberen we er samen voor te zorgen dat leden hun werk zo goed en verantwoord mogelijk kunnen blijven doen.

Hoe gaan Horus en haar leden om met kwaliteit?

Iedereen die cliënt is bij een lid van Horus, mag betrouwbare en deskundige dienstverlening verwachten, met oog voor de mens achter het dossier. Horus vindt het belangrijk dat haar leden een extra stap zetten voor de cliënt. Of twee, als dat nodig is. Dit uit zich onder andere door een actieve inzet op het voorkomen en oplossen van schulden, en door het bevorderen van zelfredzaamheid waar mogelijk en het investeren in uitstroom.

Wettelijke kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren
Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewindvoering en Mentorschap (LKB) van de Rechtspraak beoordeelt of bewindvoerders, mentoren en curatoren voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Elk jaar wordt hier door het LKB opnieuw naar gekeken. Is alles in orde, dan krijgt de bewindvoerder, mentor of curator een honorering van het handhavingsverzoek. Leden van Horus sturen, op ons verzoek, deze honorering naar ons toe. Zo weten wij dat elk lid voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Dit is ook wat wij van nieuwe leden wensen: zij kunnen de toelating van het LKB of de handhaving door het LKB naar ons mailen na hun inschrijving als nieuw lid.

Kwaliteitseisen voor inkomensbeheerders
Er zijn geen wettelijke kwaliteitseisen voor inkomensbeheerders. Horus vindt het echter erg belangrijk dat ook cliënten van inkomensbeheerders weten dat ze ondersteund en geholpen worden door een betrouwbare partij. Om ook de kwaliteit van inkomensbeheerders te garanderen, hebben wij afgesproken dat inkomensbeheerders aan dezelfde eisen moeten voldoen als bewindvoerders. De controle hiervan ligt echter niet bij het LKB, maar bij Horus.

Kwaliteitsregels van Horus

Aanvullend aan de kwaliteitseisen van het LKB, heeft Horus een paar kwaliteitsregels opgesteld die betrekking hebben op educatie. Ze gelden ook voor inkomensbeheerders.
Je kunt de regels vinden in de kwaliteitsverordening. We benoemen daar bijvoorbeeld het onderwerp Permanente Educatie: de verplichting voor leden om door bijscholing hun vakkennis te vergroten of vaardigheden te verbeteren. Elk lid moet 8 PE-punten per jaar behalen.

Klachten

Een cliënt met een klacht over een lid van Horus
Hoewel wij de kwaliteit en professionaliteit van onze leden checken, is het toch mogelijk dat er een klacht is over een lid van Horus. Alle Horus-leden hanteren een klachtenprocedure. Ben jij een cliënt en heb je een klacht over jouw wettelijk vertegenwoordiger of inkomensbeheerder die lid is van Horus, dan lees je hier precies welke stappen je kunt nemen.

 

Een Horus-lid met een klacht over een ander lid

Heb jij als lid van Horus een klacht over een ander lid van Horus, stuur dan een e-mail met daarin je klacht naar klachten@horus.nl. Wij nemen je klacht zo snel mogelijk in behandeling.

Samen vooruit

Word jij ook lid van Horus?

Met een lidmaatschap van Horus laat je zien dat jij als bewindvoerder, mentor, curator of inkomensbeheerder kwaliteit levert. Dat geeft zekerheid aan jouw cliënten, hun naasten en aan samenwerkingspartners. 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl