Stichting FTI

Als je een betaal- en/of spaarrekening voor een cliënt wil openen en/of beheren, dan is er in een vergunning nodig als financieel dienstverlener. Dit staat in de wet op het financieel toezicht (Wft). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verstrekt deze vergunning.

Collectieve vergunning

Horus richtte de separate stichting ‘Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer’ (SFTI) op. Deze stichting heeft een collectieve vergunning bij de AFM om te kunnen bemiddelen bij het openen van betaal- en/of spaarrekeningen en elektronisch geld. Leden van Horus kunnen zich bij deze stichting aansluiten en zo gebruik maken van de collectieve vergunning. 

Deze beperkt zich tot de volgende activiteiten:

  • Bemiddelen in elektronisch geld
  • Bemiddelen in spaarrekeningen
  • Bemiddelen in betaalrekeningen

Tarieven
De kosten voor het gebruik van de collectieve vergunning van SFTI zijn aanzienlijk lager dan een individuele aanvraag tot vergunning (die kosten zijn bij benadering € 7000,00). De tarieven van SFTI zijn:

  • € 500,00 eenmalig bij aanmelding/mutatie. Evenredig naar het resterende aantal maanden van het jaar wordt de jaarlijkse bijdrage van € 275,00 in rekening gebracht.
  • € 275,00 per jaarlijkse verlenging.

Een lidmaatschap van SFTI levert jouw organisatie dus een groot collectiviteitsvoordeel op.

Waarom is een AFM-vergunning noodzakelijk?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regels. Als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) draagt de AFM onafhankelijk de verantwoordelijkheid voor de concrete uitoefening van het toezicht, dus voor de beslissingen in individuele gevallen. De AFM adviseert de betrokken ministeries bij het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving. De AFM-vergunning is een wettelijke vereiste voor budgetbeheerders. Op grond van artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het verboden om zonder vergunning te bemiddelen. Als hier niet aan voldaan kan worden, dan kan de AFM hiervoor een boete opleggen aan een budgetbeheerder.

AFM en banken
Banken moeten actief onderzoeken en controleren of een bewindvoerder die budgetbeheer uitvoert en om die reden een beheerrekening aanvraagt, opgenomen is in de registers van de AFM. Als je van een bank hierover geen vragen krijgt, wil dat niet zeggen dat een bank geen controle heeft uitgeoefend. Iedereen kan namelijk op de site van de AFM controleren of een bewindvoerder die budgetbeheer als dienst levert, een AFM-vergunning heeft.


We zien dat banken steeds strenger worden in het beoordelen of organisaties malversaties plegen of niet. De hoeveelheid meldingen van mogelijke fraudeurs komen steeds vaker in het nieuws. Horus verwacht daarom dat banken – al dan niet zichtbaar – controleren of een budgetbeheerder over een AFM-vergunning beschikt. Voor elke budgetbeheerder of bewindvoerder die budgetbeheer uitvoert, is een vergunning een vereiste. Geen AFM-vergunning hebben en toch in het kader van budgetbeheer rekeningen openen, is strafbaar. Treed je op als budgetbeheerder zonder AFM-vergunning, meld je dan dus zo snel mogelijk aan bij Stichting FTI.

Let op: het hebben van een AFM-vergunning is dan wel verplicht, maar het geeft geen garantie bij het openen van een rekening. Een AFM-vergunning verplicht banken niet om aan je verzoek mee te werken. Ook weten we dat niet alle bankmedewerkers goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. Je zult daarom met de bank in gesprek moeten om een overeenkomst af te sluiten, zodat je ook bij hen rekeningen kunt openen. 

Procedure aanmelding
Wil je als Horus-lid gebruik maken van de collectieve vergunning van SFTI? Log dan in op Mijn Horus en klik bovenin op ‘Kennisbank’ en daarna op de tegel 'lidmaatschap'. Klik vervolgens onder 'inhoud' op 'Stichting FTI'.  Daar vind je informatie over het aanmelden en het aanmeldformulier.
Aanmelden bij SFTI kan alleen worden gedaan door leden van Horus. Als jij als Horus-lid al een individuele vergunning van de AFM inzake de Wft hebt, dan is het niet mogelijk om je aan te melden bij SFTI.

Duur, opzegging & beëindiging
Opzeggen kan door beide partijen worden gedaan per einde jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Je kunt je opzegging mailen naar info@sfti.nl.  

Bij beëindiging van het lidmaatschap van Horus – door opzegging door het lid zelf of door Horus – vervalt automatisch (en per beëindigingsdatum) ook het recht om gebruik te maken van de collectieve vergunning van SFTI.

Veelgestelde vragen over een AFM-vergunning en SFTI

Ik ben bewindvoerder en ik voer geen budgetbeheer of inkomensbeheer uit. Is het voor mij noodzakelijk om lid te worden van SFTI?

Het lidmaatschap van SFTI is een collectieve regeling om bewindvoerders die ook budgetbeheer of inkomensbeheer bieden, te laten beschikken over een wettelijk vereiste AFM-vergunning. Als jij als bewindvoerder geen budgetbeheer of inkomensbeheer uitvoert, dan heeft een lidmaatschap geen zin. Er is namelijk bepaald dat beschermingsbewindvoerders vrijgesteld zijn van een AFM-vergunning, als zij alleen in het kader van bewind rekeningen aanvragen.

Ik wil mijn diensten uitbreiden met budgetbeheer, maar daarvoor moet ik in het bezit zijn van een AFM-vergunning. Moet ik mij eerst aanmelden bij Stichting FTI voordat ik budgetbeheer mag aanbieden?

Je moet inderdaad eerst een AFM-vergunning hebben, voordat je budgetbeheer mag aanbieden. Ben je lid van Horus, regel dan dus snel het lidmaatschap van SFTI. Daarna mag je rekeningen openen bij een bank en budgetbeheer aanbieden. Aanmelden? Log in op Mijn Horus en ga via ‘Thema's’ aan de rechterkant bovenaan, naar ‘SFTI’. Daar vind je informatie over het aanmelden en het aanmeldformulier.
Ben je nog geen lid van Horus, schrijf je dan eerst in als lid. Daarna kun je je aanmelden bij SFTI. Heb je daar vragen over, mail ons gerust: info@horus.nl

Ik heb me aangemeld bij Stichting FTI. Hoe kan ik nu gebruik maken van deze collectieve vergunning?

Door aangesloten te zijn bij SFTI heb je automatisch de wettelijk vergunning en registratie om bij banken budgetbeheerrekeningen te openen. Ook mag je het logo van SFTI op je website plaatsen.

Voor een van onze cliënten kunnen wij geen rekeningen openen. Wat kunnen we nu het beste doen? 

De bank dient fraude tegen te gaan en blokkeert daarom de rekening. Hoogstwaarschijnlijk heeft de klant een IVR/EVA hit. In dat geval kan er alleen nog een basisrekening worden geopend. Als bewindvoerder kan je betogen bij de bank dat jij het beheer over de beheerrekening uitvoert en dat daarom de beheerrekening beschikbaar moet blijven. Daarbij kun je een beroep doen op het Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten. Daarnaast kun je als leefgeldrekening ook kiezen voor een internetrekening van bijvoorbeeld Openbank.

Ik heb mij aangesloten bij SFTI maar ondanks dat kan ik bij een paar banken geen rekeningen openen. Hoe kan dat?

Een AFM-vergunning verplicht banken niet om aan je verzoek mee te werken. Ook weten we dat niet alle bankmedewerkers goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. Je zult daarom met de bank in gesprek moeten om een overeenkomst af te sluiten, zodat je ook bij hen rekeningen kunt openen.

Ik kan voor een cliënt die onder curatele staat geen convenantrekening openen bij een bank. Wat kan ik nu het beste doen?

Als je een convenantrekening (Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten) wilt openen, kijk dan eerst wat de laatste bank was waar de rechthebbende bankierde. Die bank is namelijk verplicht de convenantrekening aan te bieden. Andere banken hoeven dat dan niet te doen.

Ik heb met spoed bewind aangevraagd voor een nieuwe cliënt. Nu heeft de bank haar rekening geblokkeerd totdat het bewind is uitgesproken. Nu heb ik uit nood een budgetbeheer­overeenkomst met haar afgesloten. Wat moet ik meenemen naar de bank zodat ze mij machtigen? Ik heb een AFM-vergunning.

Op basis van de melding dat er een spoedbewind is aangevraagd, gaat de bank over tot blokkade van de rekening. De bank doet dit omdat het nu weet dat er beheerproblematiek is bij jouw cliënt en dat er daarom mogelijk een situatie van fraude kan ontstaan. Met die wetenschap is de bank aansprakelijk als er gelden onrechtmatig verdwijnen.

Om weer het beheer over de rekening te krijgen heb je het volgende nodig:

  • Een overeenkomst budgetbeheer.
  • Een volmacht van je cliënt waarin staat dat je zijn/haar gelden mag beheren.
  • Een zakelijke rekening waaronder de rekening van de persoon kan worden gehangen.

Met dit alles kun je naar het kantoor van de bank om het beheer te regelen.

Samen vooruit

Word jij ook lid van Horus?

Met een lidmaatschap van Horus laat je zien dat jij als bewindvoerder, mentor, curator of inkomensbeheerder kwaliteit levert. Dat geeft zekerheid aan jouw cliënten, hun naasten en aan samenwerkingspartners. 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl