07-04-2022

€ 10 per cliënt aan bankkosten in rekening brengen

Fijn dat onze leden zo oplettend zijn en ons op de hoogte houden van opvallende zaken, dank jullie wel!
Zo ontvingen wij van een lid de nieuwsbrief van rechtbank Rotterdam met daarin nieuws over een besluit van de de landelijke expertgroep CBM dat bij ons nog niet bekend was, maar absoluut belangrijk is om te delen. Dit stond erin:

Nu de R&V over 2021 moet worden opgemaakt willen wij u eraan herinneren dat de landelijke expertgroep CBM als tijdelijke maatregel (dus totdat de Regeling beloning door de minister is aangepast) goedgekeurd heeft dat vanaf 2020 per rechthebbende per jaar (dus niet per bankrekening) € 6,- in rekening gebracht mag worden. Deze verhoging dient te worden vermeld in de rekening en verantwoording onder de post “bankkosten” en dient in een bijlage goed te worden gespecificeerd. Deze tijdelijke regeling houdt op zodra een wijziging van de Regeling beloning in werking treedt. Ondanks dat het valt onder de beloning wordt dus verzocht dit bedrag onder de bankkosten op te nemen of als overige uitgave, maar niet op te tellen in de rubriek beloning bewindvoerder/mentor.
De landelijke expertgroep CBM heeft op 18 maart 2022 een besluit genomen t.a.v. extra bankkosten en bepaald dat vanaf 1 januari 2022 bij wijze van indexering per betrokkene per jaar € 10,- in rekening gebracht mag worden.

Kortom: dit is goed nieuws! Je mag dus € 10,00 (1 persoon) of € 20,00 (echtpaar) extra (naast de beloning bewindvoerder) op een dossier in rekening brengen. Die kosten zijn geen beloning bewindvoerder, maar verantwoord je onder ‘Bankkosten’ in de R&V naar de kantonrechter.

Hoe zit het met de btw?

Dit bedrag is een totaalbedrag. Over het wel of niet in rekening brengen van btw verwijst de Rechtspraak naar de Belastingdienst. Wij weten van leden dat gemeenten en rechtbanken er verschillend mee omgaan of btw over de € 10 voor vergoeding in aanmerking komt.
Bankkosten ten behoeve van een rekening van een cliënt worden door de bank zonder btw aan het kantoor van de beschermingsbewindvoerder in rekening gebracht. Als kantoor kun je vervolgens een deel van die kosten doorbelasten aan de cliënt zonder btw. Hiervoor kun je binnen je administratie een aparte artikelcode aanmaken. Voor een met btw belaste doorbelasting is het noodzakelijk dat een betaling wordt ontvangen (de doorbelasting) én moet er sprake zijn van een prestatie. Zonder prestatie is de kostendoorbelasting niet belast met btw.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl