09-09-2022

Als de lasten veelal hoger zijn dan de inkomsten

De hoge energiekosten treffen iedereen. Voor steeds meer bewindvoerders is het onmogelijk om een sluitend budget voor hun cliënten te creëren, met als gevolg dat ook onder het bewind schulden ontstaan. En dat is een onwenselijke, risicovolle situatie.

Horus heeft geen oplossing, maar doet waar ze goed in is: zich hardmaken voor de belangen van haar leden en diens cliënten. Onze directeur Rens Koelewijn en voorzitter Gert Boeve laten de overheid voortdurend weten welke gevolgen deze bizarre stijging van energiekosten heeft voor cliënten van bewindvoerders, zodat dit thema hoger op de agenda van onze overheid komt te staan.
Deze week hebben we het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nogmaals verteld welke signalen wij als Horus ontvangen van onze leden. In onze mail schrijven we dat we merken dat bewindvoerders wel uitgedacht zijn hoe ze dit binnen hun mogelijkheden kunnen oplossen. We schrijven:

'Het is hard nodig dat er een generieke uitspraak komt over hoe de vaste lasten zich mogen verhouden t.o.v. een totaalinkomen. Waardoor in elk geval altijd een bepaald percentage beschikbaar zou moeten zijn voor leefgeld. Het is aan het Rijk, in samenspraak met gemeenten, om hierin beleid te maken. Wacht er alleen niet langer mee, want dan vallen heel veel huishoudens om. Met alle gevolgen van dien; financiële problemen zijn een enorme bron van stress, huiselijk geweld, maatschappelijk afhaken en oplopende maatschappelijke kosten.'

In onze mail vragen we ook aandacht voor de effecten van de enorme prijsstijgingen op de bewindvoerders zelf, immers:

'Bewindvoerders worden ook geraakt door de prijsstijgingen, terwijl hun positie al jaren onder druk staat. Wanneer zij hiervoor niet goed gecompenseerd worden, verwachten wij dat komend jaar bewindvoerders gaan stoppen.
Het werk neemt echter in rap tempo toe. Niet alleen doordat de lopende dossiers complexer worden (meer handelingen, bijvoorbeeld door energietoeslagen en omgaan met energiebedrijven), maar ook omdat we verwachten dat in het komende jaar zoveel mensen door het ijs gaan zakken dat er een toename komt van nieuwe cliënten.
En dat in een markt waar geen personeel is te krijgen én waarbij het verschil in lonen tussen werken bij een gemeente of bij een bewindvoerder groot is. In de loonprijsspiraal delven bewindvoerders het onderspit.'

Natuurlijk wordt ook de positie van mentoren genoemd. Zij hebben, vanwege hun werk, vaker direct (op locatie) contact met cliënten. Ook zij worden net zo goed getroffen door prijsstijgingen, maar zeker ook door de prijsstijgingen van autobrandstoffen. En mentoren zijn evenzeer onmisbaar voor onze kwetsbare cliënten.

Wat kan jij als bewindvoerder op dit moment doen? 

Rechtspraak
Tot er vanuit de politiek een oplossing komt, moeten we roeien met de riemen die we hebben. Als jij als bewindvoerder alles hebt geprobeerd om een budget sluitend te krijgen, maar toch merkt dat er nieuwe schulden (gaan) ontstaan, dan raden wij je aan om dit aan te geven bij de kantonrechter. We adviseren een onderbouwd budgetplan op te sturen en aan te geven waarom het bewind ondanks de nieuwe schulden noodzakelijk blijft. Op die manier maken we ook binnen de rechtspraak duidelijk hoe ernstig en groot dit probleem is.

Gemeenten
Een van onze leden kwam met het volgende plan: laten we gezamenlijk in kaart krijgen welke gemeente welke regeling heeft om inwoners financieel te ondersteunen. 
Onderstaande mail verstuurden zij naar alle gemeenten waar zij mee te maken hebben. Als meerdere bewindvoerders eenzelfde mail zouden sturen naar de gemeenten waar hun cliënten wonen, dan kunnen we deze informatie bundelen en beschikbaar stellen. Deze kennis scheelt veel werk voor zowel bewindvoerders als gemeenten.

De mail die zij verstuurden en die als voorbeeld kan dienen:

Graag willen wij u het volgende voorleggen.

Het is algemeen bekend dat de energieprijzen stijgen. Cliënten waarvan het energiecontract afloopt worden geconfronteerd met enorme prijsstijgingen.
Steeds vaker ontstaan er hierdoor tekorten in de budgetten van onze cliënten. Waar wij normaal gesproken als bewindvoerder in overleg met de cliënt kijken hoe het budget sluitend gemaakt kan worden, weten wij nu niet meer waar op kan worden bezuinigd. De energietoeslag is al besteed aan de jaarafrekening en/of de lopende termijnbedragen. Het is onmogelijk om het leefgeld van deze cliënten nog verder te verlagen. Ook het beëindigen van een mobiele telefoon abonnement is niet wenselijk, omdat cliënten dan niet meer bereikbaar zijn. Kortom we proberen te bezuinigen, maar het is niet voldoende om geen schulden te laten ontstaan.

Wij vragen u welke mogelijkheden uw gemeente ziet om deze mensen financieel te ondersteunen. Deze groep cliënten betreft niet alleen de cliënten die op bijstandsniveau leven, maar ook pensioengerechtigden, alleenverdieners en tweeverdieners.

Heb jij informatie over de gemeenten waarmee jij te maken hebt? Mail dit naar info@horus.nl. Ook vragen over dit initiatief kunnen naar dit e-mailadres verstuurd worden.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl