Bankkosten en BTW
Gisteren heeft de Rechtspraak een bericht gepubliceerd over het tijdelijk doorbelasten van extra kosten van bankrekeningen.

Het standpunt van Horus hierover voor 2021 is:
Over het wel of niet in rekening brengen van BTW verwijst de rechtspraak naar de Belastingdienst. Wij horen van leden dat gemeenten en rechtbanken er verschillend mee omgaan of BTW over de € 6 voor vergoeding in aanmerking komt.

Bankkosten ten behoeve van een rekening van een cliënt worden door de bank zonder BTW aan het kantoor van de beschermingsbewindvoerder in rekening gebracht. Als kantoor kun je vervolgens een deel van die kosten zoals hierboven genoemd door de rechtspraak doorbelasten aan de cliënt zonder BTW. Hiervoor kun je binnen je administratie een aparte artikelcode aanmaken. Voor een met BTW belaste doorbelasting is het noodzakelijk dat een betaling wordt ontvangen (de doorbelasting) én moet er sprake zijn van een prestatie. Zonder prestatie is de kostendoorbelasting niet belast met BTW.