Eerder dit jaar meldden we dat leden van zowel BPBI als VeWeVe massaal het voornemen tot een fusie steunen. En nu maken we met trots bekend dat beide verenigingen vanaf 1-1-2021 samen willen verdergaan als branchevereniging Horus.

BPBI en VeWeVe zetten zich actief in voor een grote groep wettelijk vertegenwoordigers en inkomensbeheerders. Stuk voor stuk professionals die een aanzienlijke groep kwetsbaren van onze samenleving ondersteunen. Het beschermen van deze kwetsbaren is een grote maatschappelijke opdracht en vormt het fundament onder deze nieuwe branchevereniging. Als branchevereniging Horus hebben wij oog voor iedereen – onze leden én hun cliënten – en we beschermen, bemiddelen, luisteren en adviseren.

De naam Horus past bij onze nieuwe vereniging. Horus was een Egyptische god, vaak afgebeeld als valk of als mens met een valkenkop. Hij was een beschermer: zijn oog – het Oog van Horus – zorgde als amulet voor bescherming tegen het kwade. Deze kenmerken passen bij een vereniging die gericht is op het leveren van kwalitatieve dienstverlening met oog voor de menselijke maat.