Branchevereniging Horus maakt zich zorgen om ontslag Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement

Op 19 november 2021 werd bekend dat de kantonrechter in Almelo Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement ontslagen heeft als bewindvoerder, curator en mentor van ongeveer 40 personen uit Overijssel. Het ontslag van Langhenkel leidde tot ophef in de (social) media.
Hoewel Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement geen lid was van Horus, maakt Horus zich wel zorgen om deze kwestie. Voorzitter Gert Boeve: ‘Mensen die onder bewind staan, moeten ervan uit kunnen gaan dat een bewindvoerder kwaliteit levert. Bewindvoerders, mentoren en curatoren werken voor kwetsbare mensen. Deze mensen zijn echt afhankelijk van hun bewindvoerder. Het is goed dat de kantonrechter ook optreedt als een bewindvoerder kennelijk onder de maat presteert. Ik hoop dat de cliënten van Langhenkel onderdak hebben gevonden bij een beschermingsbewindvoerder of mentor die wél kwaliteit levert.’

Branchevereniging Horus is benieuwd of de kantonrechter dan wel het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) ook onderzoekt hoe het met de andere 221 cliënten van Langhenkel gesteld is. Ook wil Horus graag weten of de kantonrechter alleen Langhenkel in het vizier heeft, of ook de moeder- en dochterorganisaties. Horus doet hierover navraag bij het LKB en de Rechtspraak.

Op social media is aangegeven dat Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement ook opleidingen aanbiedt en dat Horus deze aanbeveelt. Dat is niet het geval: Horus heeft de opleidingen van Langhenkel Academie geaccrediteerd. Er bestaat echter verwevenheid tussen deze twee organisaties en om die reden wil Horus de onduidelijkheid scherp krijgen. De accreditatie van Langhenkel Academie is, totdat dit opgehelderd is, van de website van Horus verwijderd.