Gezocht: cliënten met of zonder begeleiding tijdens zitting


Aanleiding
Als branchevereniging voor schuldhulpverlening doet de NVVK onderzoek naar de verbetering van de ondersteuning van cliënten rondom de toelating tot de WSNP. Om die te verbeteren willen ze graag leren van de ervaringen van cliënten, zodat anderen in de toekomst nog beter ondersteund kunnen worden. De NVVK onderzoekt daarom de gedachten en gevoelens van cliënten over de toelating tot de WSNP.

Cliëntprofiel
De NVVK zoekt cliënten die voldoen aan het volgende profiel:
• onlangs, na een rechtbankzitting over WSNP-toelating, een vonnis hebben ontvangen met een besluit van de rechter over toelating tot de WSNP;
• niet onder curatele staan;
• niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben;
• zonder begeleiding naar de zitting zijn geweest òf begeleid zijn door een schuldhulpverlener òf begeleid zijn door een vrijwilliger (zoals een schuldhulpmaatje) of door de bewindvoerder.

Aanpak onderzoek
Consulenten nemen contact op met cliënten om te vragen of ze willen meewerken aan het onderzoek. Als de cliënt past in het profiel en positief staat tegenover het meewerken aan het onderzoek ontvangt de NVVK graag naam, telefoonnummer en mailadres via projecten@nvvk.nl. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een geschikt moment om het interview af te nemen.

Belangrijk om te weten is:
• Het interview kan gewoon vanuit huis, want ze doen de interviews per telefoon of via (Whatsapp) videobellen. Wat de cliënt het prettigst vindt;
• Alles wat de cliënt zegt blijft vertrouwelijk. NVVK verwerkt het volledig anoniem. Er wordt niets teruggekoppeld naar de gemeente of de consulent en er komt niets in hun dossier;
• Wat cliënten vertellen gebruiken ze om de ondersteuning aan cliënten te verbeteren. Nergens anders voor;
• Het gaat om hun eigen gedachten en gevoelens. Die zijn altijd goed, nooit verkeerd. Het gaat er niet om hoe anderen erover denken;
• De interviews duren ongeveer een uur, met uitloop tot 1,5 uur;
• Als dank voor het delen van hun ervaringen ontvangen cliënten achteraf een cadeaubon ter waarde van € 30 euro.