HOERA: we worden Horus!

De leden van VeWeVe en onze leden hebben zich positief uitgesproken over de fusie tussen beide verenigingen. Per 1 januari 2021 gaan BPBI en VeWeVe dan ook samen verder als Horus.

Met Horus ontstaat de grootste branchevereniging van wettelijk vertegenwoordigers en inkomensbeheerders. Gezamenlijk vertegenwoordigen de ca. 600 aangesloten organisaties ruim 80.000 cliënten op het gebied van bewindvoering, mentorschap, curatele en inkomensbeheer.

Horus is dé spreekbuis namens alle leden van de vereniging die, acterend in het sociaal domein, een belangrijke, maatschappelijke rol vervullen in de (financiële) zorgketen. Horus en haar leden zijn gericht op het leveren van kwalitatieve dienstverlening met oog voor de menselijke maat. We trekken hierin graag samen op met andere partners, zoals gemeenten, Rijk en de andere brancheorganisaties, onder het motto: ‘Samen vooruit.’