Indexering 2022 + Tarievenkaart

De tarieven voor curatele, bewindvoering en mentorschap voor 2022 zijn bekend gemaakt door de Rijksoverheid. Op grond van de Regeling beloningen curatoren, bewindvoerders en mentoren worden de beloningen jaarlijks geïndexeerd. Het percentage voor 2022 bedraagt 4,8779%.

Download hier de Tarievenkaart 2022, met daarop de tarieven inclusief btw.