26-05-2023

Ingangsdatum wetswijziging Wsnp: 1 juli 2023

Bron: Bureau Wsnp

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de datum voor inwerkingtreding van de wetswijziging Wsnp: 1 juli 2023.

De volledige Kamerbrief, waarin de afwegingen voor deze datum staan opgenomen, kun je hier downloaden en lezen.

Waar gaat de wetswijziging ook alweer over?
Het aangenomen wetsvoorstel (punt a) en de aangenomen amendementen (punten b tot en met e) houden, kort samengevat, de volgende wijzigingen in:

a. De goede trouwtoets van artikel 288 van de Faillissementswet wordt verkort, van vijf naar drie jaar;
b. Een verduidelijking van artikel 285, lid 1 onder f, van de Faillissementswet: Als op voorhand duidelijk is dat het beproeven van een buitengerechtelijke schuldregeling zinloos is, kan een verklaring worden afgegeven waarin dit is vermeld en hoeft niet eerst toch nog een poging te worden ondernomen om een dergelijke regeling tot stand te brengen;
c. De tienjaartermijn van artikel 288, lid 2 onder d, Faillissementswet wordt geschrapt;
d. De termijn van de schuldsaneringsregeling start vanaf het moment dat de eerste aflossing is gedaan in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening;
e. De looptijd van de Wsnp wordt verkort, van drie jaar naar (in beginsel) anderhalf jaar. De maximale looptijd zal dan niet langer vijf jaar zijn, maar drieënhalf jaar.

Overgangsrecht ontbreekt
Het gebrek aan overgangsrecht heeft tot gevolg dat de ‘oude’ rechtsregels blijven gelden voor alle Wsnp-zaken die vóór het moment van inwerkingtreding van de wetswijziging zijn uitgesproken. Dus is de Wsnp uitgesproken vóór 1 juli 2023? Dan geldt de ‘oude’ looptijd van 36 maanden. En die 36 maanden gaan in op de dag dat de Wsnp door de rechtbank is uitgesproken. Minister Weerwind besteedt hier in de Kamerbrief ook aandacht aan.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl