19-11-2021

KOT-affaire: formulier Private Schulden eind december beschikbaar

Een paar weken geleden lieten we je weten dat bewindvoerders die gedupeerden in de kinderopvangtoeslag-affaire (KOT-affaire) vertegenwoordigen, vier uur extra mogen declareren.
In het Besluit betalen private schulden staat hierover het volgende:

5. Kostenvergoeding beschermingsbewind
Indien sprake is van curatele of onderbewindstelling van de gedupeerde ouder of toeslagpartner op grond van artikel 1:378 BW respectievelijk artikel 1:431 BW en door de curator of bewindvoerder een aanvraag op grond van dit besluit is ingediend, wordt aan de curator of bewindvoerder een forfaitaire kostenvergoeding toegekend ter hoogte van vier uur tegen het in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren opgenomen uurtarief. Dit bedrag kan worden meegenomen voor betaling bij de aanvraag middels het ‘formulier Private Schulden’. De toekenning van de forfaitaire kostenvergoeding vindt plaats binnen zes maanden na indienen van de aanvraag. Deze termijn kan – met schriftelijke kennisgeving - eenmalig worden verlengd met zes maanden.


In de tekst hierboven wordt het ‘formulier Private Schulden’ benoemd. Wij hebben navraag gedaan en het blijkt dat dit formulier nog niet beschikbaar is, omdat de private schuldenroute via de kredietbanken nog niet open is. Naar verwachting wordt dit eind december. Dan komt dus ook de mogelijkheid om de declaratie in te dienen. Op dit moment werkt de overheid aan een Q&A voor bewindvoerders waar alle informatie in komt te staan.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl