06-07-2023

Minister Helder wil verplichting tot gewaarborgde hulp schrappen

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft het voornemen om de verplichting tot de gewaarborgde hulp bij pgb-Wlz te schrappen. Dat laat ze weten in een brief die op 5 juli 2023 aan de Tweede Kamer verstuurd is.

De minister geeft in haar brief aan dat ze haar 'verkenning' naar gewaarborgde hulp bij pgb-Wlz heeft afgerond en concludeert dat de (gewaarborgde) hulp soms ten onrechte wordt gezien als wettelijk vertegenwoordiger die rechtshandelingen overneemt. Ze wil daarom aansluiten bij de 'bestaande vertegenwoordigingsvormen van het Burgerlijk Wetboek'. 

In de praktijk komt het erop neer dat handelingsbekwame budgethouders zelf hun pgb mogen beheren als ze pgb-vaardig zijn. Is een handelingsbekwame budgethouder niet pgb-vaardig, dan machtigt hij/zij een ander die het pgb namens hem/haar beheert. 

Het pgb van handelingsonbekwame budgethouders wordt beheerd door een wettelijk vertegenwoordiger die door de rechter is aangewezen. 

De minister geeft aan dat op die manier geborgd is dat 'de vertegenwoordiger rechtshandelingen verricht namens de budgethouder en niet een derde die wordt aangemerkt als gewaarborgde hulp'. 
De minister wil de Regeling langdurige zorg (Rlz) hierop aanpassen.

Pgb op maat vanaf januari 2025
In de brief staat ook dat het kabinet besloten heeft om vanaf januari 2025 alle budgethouders binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) een pgb op maat te geven. Pgb op maat moet voor passende zorg met behoud van eigen regie zorgen en een efficiënte, doelmatige inzet van zorggelden en komt in plaats van een maximumbedrag per persoon. 

Lees hier meer over Persoonsgebonden budget op maat

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl