Nieuwe directeur: Rens Koelewijn

We zijn ontzettend blij te kunnen vertellen dat Rens Koelewijn op 9 mei begint als directeur van Horus. Hiervoor was hij werkzaam bij BWP Project Professional, waarvan de laatste twee jaar als directeur. Rens woont in Apeldoorn met zijn vrouw en zoon.

Rens ziet ernaar uit zijn taak bij Horus op te pakken: 'Ik kijk er ontzettend naar uit om bij Hours te starten. De kennismakingen en gesprekken met het bestuur en de collega's smaken naar meer. Wat dat 'meer' precies inhoudt, volgt snel nadat ik ben gestart. In ieder geval gaan we alles op alles zetten om er voor jullie, onze leden, te zijn! Ik zie onze eerste ontmoetingen met veel plezier en enthousiasme tegemoet.'
In de komende nieuwsbrief zal Rens uitgebreid worden voorgesteld.

Van diverse kanten ontvingen wij vragen waarom Arie Verkerk toch niet de nieuwe directeur van Horus wordt. Arie heeft vooraf aangegeven maximaal drie dagen per week beschikbaar te zijn voor Horus, dit vanwege zijn andere activiteiten, zoals het verhuren van plezierboten. Vanaf medio oktober begon Arie al ‘warm te draaien’, naast Gert Boeve. Tezamen hebben ze diverse zaken in gang gezet, die ook in het Jaarplan 2022 zijn opgenomen. Al gauw kwamen Arie en Gert erop uit dat meer tijd en inzet nodig zou zijn om de gestelde doelen te realiseren. Om die reden is besloten om een nieuwe fulltime directeur te werven en om Arie als adviseur in te zetten. Zo is en blijft Arie bijvoorbeeld verantwoordelijk voor Horus Support.