06-10-2021

Ontwikkelingen DigiD m.b.t. bewindvoering

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een programma lopen voor het creëren van toegang voor bewindvoerders tot gegevens van cliënten die achter DigiD-muren zijn verdwenen. Denk hierbij aan het aanvragen van tegemoetkomingen bij gemeenten, het downloaden van uitkeringsspecificaties van het UWV, een overzicht van de CJIB-boetes verkrijgen en het indienen van een declaratie bij de zorgverzekeraar.

Nu bewindvoerders wel juridisch bevoegd zijn de gegevens in te zien en te bewerken, mogen zij niet beschikken over een DigiD of moeten zij hopen op een DigiD-machtiging van de cliënt.

Na jaren geduld is het ministerie nu concrete stappen voorwaarts aan het zetten en wordt een toegangsportaal gecreëerd waar bewindvoerders langs kunnen komen via e-herkenning en het BSN van de cliënt. Diverse dienstenaanbieders, zoals gemeenten, het CJIB, het UWV en BKR, starten met het ontwerp van de digitale omgevingen en met pilots. Zij sluiten onder andere aan op het CCBR bij de Rechtspraak en maken de sprong voorwaarts daarmee mogelijk. De ambitie is rondom het vierde kwartaal van 2022 de sprong te kunnen maken. Wel zullen de dienstenaanbieders nog jaren nodig hebben om hun dienstenomgevingen passender en volledig te maken.

De VNG heeft aangekondigd dat vijf gemeenten gaan aanvangen met pilots voor enkele onderdelen van hun dienstverlening. Daartoe behoren de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Almelo, Lelystad en de Lekstroomgemeenten. Zij maken bijvoorbeeld de aanlevering van SHV-dossiers digitaal mogelijk, maar ook aanvragen van bijstand, het inzien van specificaties en het indienen van losse formulieren. De pilots worden begeleid door de VNG en zouden circa 4 maanden moeten duren per oktober/november 2021. Na een positief verloop, kan hopelijk worden opgeschaald naar meer gemeenten en meer diensten. Parallel aan deze pilot zijn diverse dienstenaanbieders momenteel aan het bouwen, zodat ook zij pilots kunnen gaan starten.

Deze ontwikkeling is goed nieuws voor onze sector, waarbij alle brancheverenigingen hun bijdrage leveren aan de lobby, het meedenken over ontwikkelingen en de mogelijke totstandkoming van oplossingen. Horus is aangaande DigiD actief in het bestuurlijk overleg.

Wil je reageren op dit nieuws? Mail ons dan op info@horus.nl.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl