21-03-2023

Pamflet 'Beschermingsbewind van betekenis'

Gemeenten en beschermingsbewindvoerders zetten zich allebei in voor kwetsbare mensen. Gemeenten zetten veel middelen vanuit het sociaal domein in – terwijl de financiën van gemeenten onder grote druk staan. Bewindvoerders op hun beurt werken zich een slag in de rondte om binnen de zeventien of tweeëntwintig uur op jaarbasis iemands geldzaken te beheren. Helaas is de constatering dat gemeenten en beschermingsbewindvoerders, alhoewel onze cliënten de inwoners van gemeenten zijn, elkaar lang niet altijd goed vinden.

Als branchevereniging voor beschermingsbewindvoerders hebben wij ideeën hoe het beter kan. Het moet namelijk beter. Beter in het bewind zelf, beter door de lokale overheid en vooral ook beter in de samenwerking. Want: Nederland telt ca. anderhalf miljoen kwetsbare mensen en dat aantal neemt toe. Vaak is sprake van multiproblematiek en hebben mensen veel vormen van hulp tegelijkertijd. De wereld van wetten en regels is voor hen te complex. Mensen in deze groep redden het maar net, net niet of helemaal niet. Wat deze groep niet kan gebruiken, is dat diegenen die hen hulp willen aanbieden, zelf onvoldoende tot samenwerking komen.

Veel gemeenten sluiten convenanten met bewindvoerders. O.a. Rotterdam, Zaanstad, Amsterdam, Almere, Arnhem, Leeuwarden, Tilburg, Maastricht-Heuvelland. Horus juicht het werken met convenanten toe. Wel zijn we voorstander van meer uniformiteit. Met als doel: vanuit dezelfde visie meer op elkaar afgestemde samenwerking tussen alle partners in de schulden- en inkomensketen binnen het sociaal domein.

Dit pamflet is een aanzet tot een discussie over de toekomst en de kwaliteit van beschermingsbewind, de samenwerking met gemeenten en de relatie met schuldhulpverlening. Samenwerking, zeker bij schulden, die door de recente wetswijziging van de Wsnp zal veranderen. Wij willen van betekenis zijn en blijven. Voor de cliënten van onze leden én voor onze samenwerkingspartners. Dit pamflet is dan ook geen eindproduct. Integendeel: wij vragen onze partners bij Rijk, gemeenten en rechtspraak én de leden van Horus en vanuit de branche zelf om deze te verrijken, aan te vullen of aan te passen. Van harte uitgenodigd!

Ede, 15 maart 2023,

Namens de informele commissie van leden van branchevereniging Horus,

Gert Boeve, voorzitter

Lees hier het pamflet

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl