26-07-2022

PE-beleid van Horus nog niet definitief overgenomen door Expertgroep CBM

In juni lieten we enthousiast weten dat de Expertgroep CBM het PE-beleid van Horus (jaarlijks 8 PE-punten) had overgenomen.
Helaas bleek later dat dit bericht van de Rechtspraak per abuis was verstuurd. In juli kregen we deze uitleg van de Rechtspraak:

‘Op woensdag 22 juni jl. is per abuis een bericht verstuurd dat de Expertgroep CBM op het punt van de bijscholingseis heeft besloten een minimum aantal van 8 PE-punten per jaar vast te stellen. Het klopt dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) momenteel onderzoekt hoe de bijscholingseis aangescherpt kan worden om zo de kwaliteit van professionele (assistent-)bewindvoerders, (assistent-)mentoren en curatoren te vergroten. Het aanscherpen van de bijscholingseis vraagt meer dan enkel het verplicht stellen van PE-punten. Zo moet er onder andere onderzocht worden aan welke inhoudelijke eisen de bijscholingsactiviteit moet voldoen en hoe dit past binnen de grenzen van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Besluit). In de toekomst kunnen de nieuwe eisen mogelijk leiden tot een aanpassing van het Besluit. Alvorens er nieuwe eisen in werking treden zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen via de website van het LKB. Het bericht van 22 juni jl. kunt u als niet verzonden beschouwen.’

Gert Boeve: ‘Jammer van het misverstand, maar het is goed dat het LKB in dit aanvullende schrijven aangeeft wel de noodzaak te zien om de bijscholingseis aan te scherpen om zo de kwaliteit van professionele wettelijk vertegenwoordigers te vergroten. In alle gesprekken die ik in mijn rol als voorzitter heb, gaat het om de kwaliteit van ons werk. Als Horus vinden wij daarom al lange tijd dat de huidige vereisten te mager zijn en hanteren wij een strengere norm. Natuurlijk hangt deze norm ook samen met de betaalbaarheid van ons werk – daarvoor vragen wij ook aandacht. Maar voor nu roepen wij het LKB en de wetgever op om snel de kwaliteitseisen aan te scherpen.’ 

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl