21-05-2024

Reactie op berichtgeving RTL over 'doorverkopen' dossiers

Horus en NBBI herkennen zich niet in het beeld dat door RTL Nieuws wordt opgeroepen in de berichtgeving over het ‘doorverkopen’ van dossiers van bewindvoerders. De suggestie dat dit een verdienmodel zou zijn waarmee bewindvoerders veel geld kunnen verdienen, zien wij niet terug in de praktijk. Wel herkennen we dat de huidige wet- en regelgeving soms nadelig kan uitpakken. Daarom hebben we onlangs verbetervoorstellen ingediend bij de betrokken ministers. Daarnaast werken we aan een oplossing om slachtoffers van fraude door bewindvoerders tegemoet te komen.

Volgens RTL zou er sprake zijn van een ‘levendige handel’ in dossiers van mensen die onder bewind staan. Dat zou lucratief zijn omdat bij de overdracht van een dossier extra uren mogen worden gemaakt voor het afronden van een dossier door de oude bewindvoerder en het opstarten door een nieuwe bewindvoerder. Daar is alleen sprake van als een bewindvoerder door de rechter van een dossier wordt gehaald of als een bewindvoerder een eenmanszaak heeft en haar/zijn werkzaamheden staakt. In die gevallen zal er een nieuwe bewindvoerder moeten worden benoemd. Bij de verkoop van een rechtspersoon zijn deze opstartkosten niet aan de orde omdat de ‘lopende’ dossiers gewoon binnen de rechtspersoon blijven. De rechtspersoon krijgt enkel een nieuwe eigenaar.

Als er sprake is van een overdracht van dossiers dan zal de kantonrechter hierop altijd toezicht houden en ingrijpen zodra er sprake is van een (mogelijk) verdienmodel. Ook als brancheorganisaties pleiten wij ervoor dat er goed gekeken moet worden naar de UBO achter elk bedrijf om verdienmodellen te voorkomen. Als brancheorganisaties zien wij nergens dat er verdienmodellen zijn in dergelijke gevallen waarbij de cliënt deze kosten moet betalen.

Hoewel er bij de overname van een eenmanszaak ook naar het aantal dossiers wordt gekeken, als indicatie van de omzet en het verdienpotentieel, wordt de overnemende partij niet de ‘eigenaar’ van dossiers. De rechter benoemt een nieuwe bewindvoerder en dat kan ook iemand anders zijn dan de overnemende partij. Ook cliënten kunnen vragen om een andere bewindvoerder. De overname van een eenmanszaak brengt daarom ook risico’s en onzekerheden met zich mee. 

Als een rechter zelf dossiers bij een bewindvoerder wegneemt, dan zal dat in de regel zijn omdat de bewindvoerder onder de maat presteerde of zelfs willens en wetens de boel belazerde. In dat geval kan het noodzakelijk zijn dat de nieuwe bewindvoerder extra uren maakt omdat het dossier moet worden nagelopen en weer op orde moet worden gebracht. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de vorige bewindvoerder.

Om cliënten van malafide bewindvoerders extra te beschermen, werken Horus en NBBI aan een fonds waar slachtoffers terecht kunnen voor hun geleden schade.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl