Reactie van Horus op rapport Rekenkamer Groningen ‘De gemeente als bewindvoerder’
In 2018 besloot de gemeente Groningen om bewindvoering in eigen beheer te nemen, om zo de kosten van bijzondere bijstand te beperken. Het doel was dat inwoners die afhankelijk zijn van beschermingsbewind, eind 2021 bij de Groningse Kredietbank onder bewind zouden zijn, en niet bij een externe bewindvoerder. De Rekenkamer van de gemeente Groningen onderzocht of de doelen die de gemeente Groningen in 2018 stelde, behaald zijn, en bracht naar aanleiding van het onderzoek het rapport ‘De gemeente als bewindvoerder’ uit.

Als branchevereniging hebben we het rapport met interesse gelezen. Naast dat het rapport veel vragen oproept, maken we ons zorgen om het gemeentelijke beleid en de kwaliteit van bewind door de gemeente. We hebben onze zorgen geuit in een brief aan de gemeenteraad van Groningen. Ook geven we in deze brief aan dat we de aanbevelingen van de Rekenkamer onderschrijven en roepen we de gemeenteraad op om dit ook te doen. Daarnaast benadrukken we in onze reactie dat we willen samenwerken.

Lees hier onze brief aan de gemeenteraad van Groningen.
Lees hier het rapport van de Rekenkamer.