Tarieven ABN Amro per 1-7-2021

Per 1 juli 2021 worden de tarieven bij ABN Amro veranderd en verhoogd.
Alle bewindvoerders ontvangen hier deze week een brief over van de bank. ABN Amro wijzigt haar tarieven zowel voor zakelijke als voor particuliere klanten.

Cliënten in bewind vallen onder particuliere klanten. Beschermingsbewindvoerders vallen onder zakelijke relaties.
De tarieven voor de betaaldiensten voor zakelijke klanten veranderen van een staffelprijs naar prijzen per cliënt.

Huidige vs. toekomstige tarieven:
De huidige tarieven lopen gestaffeld van € 27,- tot € 427,-.

In de nieuwe situatie gelden vanaf 1-7-2021 de tarieven per cliëntdossier:
1 – 50 cliënten € 1,50
51 – 200 cliënten € 1,10
201 – 400 cliënten € 1,00
401 – 600 cliënten € 0,90
601 – 1000 cliënten € 0,80
1001 en meer cliënten € 0,70

Daarnaast wordt de drempel voor negatieve rente verlaagd naar € 100.000,-.

De bank geeft in een reactie aan ons aan dat de nieuwe tarieven gaan gelden om meer kostendekkend te kunnen zijn.
Voor doorlooptijden voor nieuwe- en einde bewind dossiers heeft de bank de doelstelling van drie werkdagen. Sinds vorige week loopt dit op schema geeft de bank aan ons aan.

Horus heeft ABN Amro aangegeven hier absoluut niet blij mee te zijn. We hebben ook aangegeven dat tariefsverhogingen niet doorbelast kunnen worden aan de klant vanwege de wettelijk vastgestelde vergoedingen. Op verzoek van Horus heeft ABN toegezegd te willen onderzoeken of via de NVB gezamenlijk – bankensector en beschermingsbewindvoerders – de weg richting de minister bewandeld kan worden inzake tarifering en het doorbelasten ervan.