17-01-2024

Tarieven niet kostendekkend, wat vindt minister Weerwind daarvan?

Bewindvoerders schrijven brief aan minister

De vergoeding voor bewindvoerders schiet tekort, bleek eerder uit onderzoek van drie brancheverenigingen voor bewindvoerders. We hebben minister Weerwind (Rechtsbescherming) nu samen met de NVVK, NBBI en NBPM gevraagd wat hij met die conclusie gaat doen. We vragen om een ander indexatiebeleid, en we willen compensatie zolang dat nieuwe beleid uitblijft.

De huidige tarieven voor ons werk zijn gebaseerd op de 'Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren' van 4 november 2014. Die werkwijze is vergelijkbaar met die bij huisartsen. Voor hen wordt jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald welke vergoeding zij krijgen, op basis van een kosteninschatting uit 2015. De huisartsen hebben daar met succes tegen geprotesteerd. In december sprak het College van beroep voor het bedrijfsleven uit dat de Nederlandse Zorgautoriteit nieuw onderzoek moet doen naar de kosten van het werk.

'Indexeer en compenseer'
Wij vragen datzelfde aan minister Weerwind ten aanzien van ons werk. We stellen voor dat hij (contra)onderzoek doet, met in het achterhoofd ons onderzoek van vorig jaar. Dat maakt duidelijk dat de beloning 30% te laag is. Voor een goede begeleiding van een hulpvrager met problematische schulden is tenminste 30 uur per jaar nodig, terwijl maximaal 24,2 uur beschikbaar wordt gesteld. Voor reguliere bewinden (‘toestanden bewinden’) geldt dat een bewindvoerder zo’n 54 uur per maand feitelijk gratis werkt. Net als bij de huisartsen zijn de omstandigheden in ons werk de afgelopen jaren dusdanig veranderd dat de tarieven niet langer kostendekkend zijn en de kwaliteit van dienstverlening onder druk komt te staan.

Wij vragen de minister ook om de jaarlijkse indexatieformule aan te passen, zodat deze meer rekening houdt met feitelijke omstandigheden van prijsstijgingen. En omdat dit allemaal niet gelijk effect zal hebben, vragen wij minister Weerwind tevens om een eenmalige compensatieregeling voor het jaar 2024. Als brancheorganisaties krijgen wij namelijk teveel signalen dat leden mogelijk hun belangrijke werk niet kunnen continueren. Dat raakt vanzelfsprekend ook aan de belangen van hulpvragers.

'Neem de regie'
In de brief geven we ook aan dat we ons bewust zijn van het maatschappelijke en politieke debat over de kwaliteit van ons werk. Als brancheorganisaties staan wij open voor gesprek over nieuwe kwaliteitscriteria voor wettelijk vertegenwoordigers. Wij hebben zelf ook ideeën hoe ons werk beter kan aansluiten op het sociaal- en zorgdomein en hebben deze ideeën, gezamenlijk en soms apart, ook onder aandacht van departementen, gemeenten en/of de rechtspraak gebracht. 

Onze brief sluit af met een pleidooi gericht aan minister Weerwind om zelf regie te nemen in dit onderwerp. Onze branche heeft op korte termijn duidelijkheid én perspectief nodig.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl