22-12-2022

Update eHerkenning

De problemen bij digitale vertegenwoordiging blijven bestaan, maar er wordt hard gewerkt om bestaande problemen op te lossen en het uit te breiden, zodat uiteindelijk alle diensten via eHerkenning toegankelijk zijn voor bewindvoerders, curatoren en mentoren.

Het doel is dat uiteindelijk alle belangrijke diensten die gemeenten leveren (denk aan bijzondere bijstand, uitkering, kwijtscheldingen maar ook bijvoorbeeld het WOZ-verslag of aanvraag gehandicaptenvervoer) ook via eHerkenning digitaal beschikbaar komen voor wettelijk vertegenwoordigers.

Ook Horus is bij deze ontwikkeling betrokken; wij zijn in gesprek met de VNG, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rechtspraak en geven advies over de diensten die belangrijk zijn om aan te sluiten op eHerkenning.
Een cruciaal onderdeel is wat ons betreft zeker de bijzondere bijstand. Hiervoor is er echter actie nodig vanuit de honderden gemeenten in ons land die nog niet vooroplopen als het gaat om eHerkenning. We hopen dat deze gemeenten de urgentie voelen om hiermee aan de gang te gaan, zodat bewindvoerders, curatoren en mentoren én zijzelf hun werk efficiënt kunnen doen.
Als bewindvoerder kan je jouw gemeente hierover aanspreken en vragen of ze al meedoen.

Van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvingen we onderstaande update over de proef Digitale vertegenwoordiging: 

Het samenwerkingsverband Werk&Inkomen Lekstroom (WIL) heeft onlangs een test gedaan met een aantal bewindvoerders die actief zijn in de regio. Daarin zijn de aanvragen voor een individuele inkomenstoeslag, bewindvoerderstoeslag evenals voor uitkeringsspecificaties via de nieuwe voorziening beproefd. Hieruit volgen nog een aantal aanbevelingen voor het inlogproces. Deze worden, samen met het oplossen van een foutje in het inlogproces, nog doorgevoerd, voordat een nieuwe beproeving met de uitgenodigde bewindvoerders zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat dit begin 2023 met een volledig werkende voorziening kan plaatsvinden.

Ook de beproeving van de gemeente Den Haag met een zevental daartoe uitgenodigde bewindvoerders zal in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden en schuift dus wat door in de oorspronkelijke planning. De gemeente Rotterdam werkt nog altijd aan de mogelijkheid om in diezelfde periode een beproeving te laten plaatsvinden. Dat verloopt in de voorbereidingen nog altijd volgens planning.

De Belastingdienst gebruikt de voorziening al enige tijd zonder problemen. Er hebben al veel bewindvoerders een keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om namens een cliënt in te loggen op het portaal MijnBelastingdienst. Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over het gebruik van de voorziening voor bewindvoerders. Deze informatie geldt in grote mate ook voor het gebruik van de voorziening bij gemeenten. 

Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben we bij alle gemeenten die deelnemen aan de proef Digitale bewindvoering inzichten opgehaald uit de voorbereidingen op het aansluiten en gebruiken van de voorziening voor digitale bewindvoering. Deze inzichten gebruiken we om te bepalen op welke manier we gemeenten en alle andere betrokken partijen kunnen helpen om straks zoveel mogelijk gemeenten gebruik te kunnen laten maken van de voorziening en hen daar tijdig op voor te bereiden. Het is duidelijk dat de inrichting van de digitale dienstverlening voor andere gebruikers dan de eigen inwoners en bedrijven, zoals voor gemachtigden en bewindvoerders, de nodige aanpassingen vergen in de systemen en processen. Dat vraagt de nodige aandacht en voorbereidingen de komende tijd en daar kunnen we met zijn allen niet vroeg genoeg mee beginnen.

In het nieuwe jaar volgt een nieuwe update over de vorderingen bij de verschillende gemeenten en de vervolgplannen.

Hier vind je de FAQ over de proef.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl