30-08-2022

Update over de kwestie ‘Den Bosch’

De gemeente Den Bosch heeft besloten om tegen het vernietigende vonnis van de Rechtbank Rotterdam in hoger beroep te gaan. De gemeente heeft niet slechts een beroepschrift ingediend maar ook gebruik gemaakt van de (reeds door de rechtbank aangedragen) mogelijkheid om een nieuw besluit te nemen. Dit heet een zogenoemde ‘bestuurlijke lus’, waarbij overheden van de rechter de mogelijkheid krijgen om hun besluit beter te onderbouwen. 
De facto verschilt het nieuwe door de gemeenteraad van Den Bosch genomen besluit (8 maart 2022) ook qua onderbouwing weinig van het oorspronkelijke besluit. Het grote verschil is eigenlijk dat men verwijst naar een door de gemeente Groningen ingesteld onderzoek naar de door deze gemeente verzorgde bewindvoering in eigen beheer. Edoch, dit betrof geen onafhankelijk onderzoek. Een ander, wel onafhankelijk, door de Rekenkamer van Groningen uitgevoerd onderzoek wees uit dat de door de gemeente genoemde en te bereiken voordelen juist niet waren gerealiseerd. 
Inmiddels is er namens Horus een verweerschrift ingediend. Op 2 november wordt het beroep van Den Bosch door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ter zitting behandeld. Het CBb is de hoogste rechterlijke instantie in mededingingszaken. 
Enkele recente ontwikkelingen: wetsontwerp en tik op de Groninger vingersDen Bosch heeft gebruik gemaakt van de in de Wet Markt en Overheid genoemde mogelijkheid van een algemeen belangbesluit. Dat wil zeggen dat overheden met een beroep op het algemeen belang marktpartijen (zoals bewindvoerders) kunnen uitsluiten, dan wel tegen niet-marktconforme prijzen hun diensten kunnen aanbieden. Inmiddels is er door het kabinet een wetsontwerp ingediend waarbij de mogelijkheden voor gemeenten om een dergelijk algemeen belangbesluit te nemen, worden beperkt. Dit omdat ook door het kabinet is geconstateerd dat lagere overheden in grote mate oneigenlijk gebruik maken van deze mogelijkheid. De vraag is of het CBb op deze mogelijke nieuwe wetgeving zal anticiperen. Zo ja, dan is het beroep van Den Bosch sowieso kansloos. Daarnaast heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een bijstandszaak bepaald dat de gemeente Groningen, indien een cliënt voor een particuliere bewindvoerder heeft gekozen en deze ook door de Rechtbank is benoemd, gewoon bijzondere bijstand dient te verlenen. Dit zal dan ook weer als extra argument ter zitting bij het CBb naar voren worden gebracht. Bewindvoerder, er zijn geen redenen om met Den Bosch rekening te houdenMet de uitspraak van de CRvB in de hand kunnen bewindvoerders zich bij inwoners van Den Bosch rustig tot bewindvoerder laten benoemen. Nu en in de toekomst. Wil jij als lid assistentie bij de indiening van bezwaarschriften of verzoekschriften, schroom dan niet om dat bij Horus (en mij in het bijzonder) te melden. Want daar zijn we voor. Tot slot: anderzijds horen we ook graag van jullie wat jullie ervaringen zijn met de gemeente Den Bosch. Hartelijke groet, Sjon Reimink,vice-voorzittersjonreimink@horus.nl06-10418542

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl