24-08-2022

Vergoeding bankkosten: hoe zit dat nou precies?

Horus Support (support@horus.nl) krijgt er regelmatig vragen over: de vergoeding bankkosten. Graag leggen we een en ander over de vergoeding bankkosten aan je uit, in de hoop onduidelijkheden weg te nemen.

Wat houdt de vergoeding bankkosten in?
Voer jij bewind of curatele uit voor een cliënt, dan mag je sinds 1 januari 2022 per persoon voor wie je de bewind of curatele uitvoert eenmaal per jaar € 10 in rekening brengen voor extra bankkosten. Voor een echtpaar (economische eenheid) mag je € 20 in rekening brengen.

Let op: dit is dus geen beloning. Je vermeldt dit bedrag dus in de rekening en verantwoording onder de post ‘bankkosten’.
Daarnaast specifieer je het bedrag in een bijlage.

Wat als het bewind/de curatele stopt in het lopende jaar?
Als het bewind of de curatele stopt gedurende het jaar, dan mag je het volledige bedrag van € 10 (of € 20 bij een echtpaar) alsnog in rekening brengen.
In het geval van een ontslag of benoeming mag de opvolgende bewindvoerder of curator pas in het volgende jaar de bankkosten in rekening brengen.

Hoe zit het met de btw?
Dit bedrag is een totaalbedrag. Over het wel of niet in rekening brengen van btw verwijst de Rechtspraak naar de Belastingdienst.

Hoe om te gaan met bijzondere bijstand en de vergoeding van de bankkosten?
Een gemeente is niet verplicht om voor de bankkosten bijzondere bijstand te verstrekken. Sommige gemeenten doen dit wel. Maar ongeacht of er bijzonder bijstand wordt verstrekt, mag je de € 10 voor extra bankkosten in rekening brengen op het dossier. Dus ook als de bijstand minder is dan € 10.
Sommige cliënten ontvangen geen bijzondere bijstand voor bewindvoering of enkel niet voor de bankkosten. Voor deze cliënten geldt dat zij de kosten van bewindvoering zelf moeten betalen.
Natuurlijk is het aan de bewindvoerder/curator om te bepalen of de vergoeding van de bankkosten in rekening gebracht worden.

Is deze regeling tijdelijk?
Sinds 2020 bestaat de regeling voor het in rekening brengen van extra bankkosten. Dit is een besluit van de landelijke expertgroep CBM. De regeling blijft geldig totdat er een nieuw beloningsregeling is. De jaarlijkse indexering van de bestaande beloningsregeling heeft geen invloed op deze tijdelijke regeling.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl