30-05-2022

Zorgen om inloggen bij Belastingdienst

Vanaf 1 oktober kan bij de Belastingdienst alleen nog via DigiD en SMS ingelogd worden. Dat is onhaalbaar voor bewindvoerders, want formeel mag een bewindvoerder niet over de DigiD van de rechthebbende beschikken.
Het is nu nog niet mogelijk dat wettelijk vertegenwoordigers met een eigen inlogmiddel diensten af kunnen nemen namens hun cliënten. Op dit moment kan namelijk bij het inloggen nog niet gecontroleerd worden of iemand als wettelijk vertegenwoordiger namens een ander mag handelen. Hiervoor is het nodig dat er bronregisters zijn waarin deze informatie staat en moet deze informatie ook ontsloten kunnen worden. Kortom, wettelijk vertegenwoordigers hebben eigenlijk geen mogelijkheden om langs digitale weg zaken af te handelen voor hun cliënten. Publieke dienstverleners zullen daarom ook nog andere kanalen beschikbaar moeten stellen.

Oplossing voor dit probleem

Onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK wordt binnen het Programma Vertegenwoordigen gewerkt aan het oplossen van dit probleem. Hierin wordt samengewerkt met de Raad voor de rechtspraak die een register beschikbaar stelt waarin alle personen die onder bewind zijn geplaatst, worden opgenomen, inclusief hun bewindvoerders. Dit register zal door een ICT-voorziening bevraagd worden.
De verwachting is dat deze functionaliteit begin volgend jaar gefaseerd in gebruik kan worden genomen. Gestart wordt met het ontsluiten van informatie over professionele bewindvoerders. Later zal dit uitgebreid worden met andere soorten bewindvoerders, mentoren en curatoren.
In aanloop hiernaar toe wordt een pilot uitgevoerd. Deze wordt voorbereid in een werkgroep. Informatievoorziening hierover wordt ook door deze werkgroep zo goed mogelijk georganiseerd.

Videocall voor leden van Horus

Horus blijft scherp op de ontwikkelingen en we vragen hier blijvend aandacht voor. Het ministerie heeft aangeboden om leden van Horus via een videocall online bij te praten over het lopende project. Wanneer de exacte datum van deze videocall bekend is, delen we die met jullie.
We hebben de gelegenheid gecreëerd om vooraf vragen te stellen over dit onderwerp. Deze vragen worden dan door het ministerie meegenomen in hun online verhaal. Heb je nu al een vraag en wil je dat deze behandeld wordt tijdens de call, mail je vraag dan naar Rens: renskoelewijn@horus.nl.

Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg het belangrijkste nieuws als eerste! 

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl