Training 'Bewindvoering en ondernemers'

Het aantal in Nederland actieve ondernemers is de laatste jaren sterk gegroeid. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat onder de groep zzp'ers het aantal personen dat voor beschermingsbewind in aanmerking komt sterk toeneemt. In deze online training leer je welke instrumenten er beschikbaar zijn voor ondernemers die in een schuldensituatie zijn terechtgekomen.