Training 'Levenstestament in de praktijk'

Steeds meer mensen stellen naast een traditioneel testament ook een levenstestament op. Een levenstestament is een notariële volmacht. Als bewindvoerder of mentor zal je hier in de toekomst steeds vaker mee te maken krijgen. Tijdens deze online training leer je alles over het levenstestament en wat dit in de praktijk betekent voor jou als bewindvoerder of mentor.
Woensdag, 3 november 2021 10.00 - 12.00 uur
Aanmelden
Duur 2 uur
Waardering 2 PE-punten
Doelgroepen Bewindvoerders
Curatoren
Inkomensbeheerders
Locatie Online
Leden € 89,-
Niet-leden € 149,-

Inhoud van de training

Steeds meer mensen stellen naast een traditioneel testament ook een levenstestament op. Een levenstestament is een notariële volmacht. Hierin wordt vastgelegd wie de belangen mag behartigen wanneer iemand het zelf niet meer kan. Door bij de notaris vast te leggen wat de wensen zijn, houdt degene die een levenstestament opstelt zelf regie. Voordelen hiervan zijn onder andere dat zijn financiële en/of medische belangen worden behartigd en instanties de aangewezen gevolmachtigde(n) zullen erkennen.

Als bewindvoerder of mentor zal je hier steeds vaker mee te maken krijgen. Daarom nodigen wij je uit om deel te nemen aan deze digitale training over dit onderwerp.

Onderwerpen
Hoe werkt een levenstestament in de praktijk?

  • Stand van zaken levenstestament.
  • Uitvoerbaarheid levenstestament.
  • Verhouding bewind en levenstestament.
  • Invloed levenstestament op de eigen zorgbijdrage.
    (Er wordt zelfs gezegd dat een levenstestament de eigen zorgbijdrage kan voorkomen)

Daarnaast wordt aan de hand van casuïstiek een vertaalslag gemaakt naar de beroepspraktijk van
een bewindvoerder. Er wordt ook ruimte geboden om eigen casuïstiek (ook vooraf) in te brengen tijdens de training.

Trainer Henriëtte Kramer-Janssen
Mr. Henriëtte Kramer-Janssen is als notarieel jurist verbonden aan de RegisterExecuteur Expertisedesk en allround deskundige op het gebied van het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

Alle data