Training 'Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting'

Horen, zien en zwijgen? In de online training 'Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting' wordt de volgende vraag beantwoord: Wat kan ik doen als ik als wettelijk vertegenwoordiger huiselijk geweld en ouderenmishandeling signaleer?
Donderdag, 4 november 2021 9.00 - 12.00 uur
Aanmelden
Duur 3 uur
Waardering 3 PE-punten
Doelgroepen Mentoren
Bewindvoerders
Curatoren
Inkomensbeheerders
Locatie Online
Leden € 119,-
Niet-leden € 189,-

Inhoud van de training

Uit onderzoek is gebleken dat 45% van de Nederlandse bevolking ooit in hun leven een vorm van huiselijk geweld heeft meegemaakt. Daaronder is naar schatting 1 op de 20 ouderen per jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Maar waar hebben we het dan over? Wat is eigenlijk ouderenmishandeling en hoe ziet dat eruit in het hedendaagse moderne Nederland? Welke verantwoordelijkheid heb jij als professional hierin?

Deze inspirerende en afwisselende online training zal het onderwerp ouderenmishandeling op een interactieve en levendige manier overbrengen.

Onderwerpen​

 • Wat is ouderenmishandeling en welke vormen zijn er?
 • Kennis over de Meldcode huiselijk geweld:
  Weet jij wat je kunt doen als je een vermoeden hebt van huiselijk geweld? De meeste medewerkers weten dat de meldcode er is, maar hebben hem niet scherp op het netvlies staan. Wat zijn de stappen van de meldcode, wat is mijn verantwoordelijkheid en wie kan mij bijstaan bij die lastige dilemma’s die huiselijk geweld met zich mee kunnen brengen?
  Om ervoor te zorgen dat de meldcode goed geïmplementeerd is bij medewerkers bieden wij deze interactieve training aan, die ervoor zorgt dat er bij een vermoeden van huiselijk geweld snel gehandeld kan worden en huiselijk geweld voorkomen of gestopt kan worden. De training zal starten met wat huiselijk geweld precies inhoudt en daarbij de eigen attitude van de werker jegens het onderwerp behandelen.
 • Wat is de rol van de bewindvoerder/mentor/curator?

Na de training:

 • Weet je wat de begrippen ‘huiselijk geweld’ en ‘ouderenmishandeling’ inhouden.
 • Heb je kennis van de Meldcode huiselijk geweld.
 • Heb je handvatten voor het bespreekbaar maken van huiselijk geweld/ouderenmishandeling in het dagelijkse werk.
 • Ken je de rol van Veilig Thuis.
 • Kun je werken met de signalenkaart.
Trainer: Babette Mols

Babette Mols is van huis uit onderwijskundige, maar vooral werkzaam geweest als maatschappelijk werker, trajectbegeleider en trainer interculturele communicatie. Al ruim 10 jaar werkzaam bij Kadera als hulpverlener en als trainer op gebied van weerbaarheid en psycho-educatie over huiselijk geweld, voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Sinds kort ben ik ook trainer voor externe deskundigheidsbevordering op dit onderwerp.

Haar drive om dit werk te doen: “de wens dat mensen sneller uit een situatie van huiselijk geweld kunnen komen en eventuele kinderen op kunnen groeien tot gezonde volwassenen”.

 

Alle data