Training 'Bewindvoering en ondernemers'

Het aantal in Nederland actieve ondernemers is de laatste jaren sterk gegroeid. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat onder de groep zzp'ers het aantal personen dat voor beschermingsbewind in aanmerking komt sterk toeneemt. In deze online training leer je welke instrumenten er beschikbaar zijn voor ondernemers die in een schuldensituatie zijn terechtgekomen.
Donderdag, 18 november 2021 9.30 - 12.30 uur
Aanmelden
Duur 3 uur
Waardering 3 PE-punten
Doelgroepen Bewindvoerders
Curatoren
Locatie Online
Leden € 119,-
Niet-leden € 189,-

Inhoud van de training

Het aantal in Nederland actieve ondernemers is de laatste jaren sterk gegroeid. Dit is vanzelfsprekend mede veroorzaakt door de grote toename van het aantal zzp’ers. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat ook onder deze groep het aantal personen dat voor beschermingsbewind in aanmerking komt sterk toeneemt. Maar veel bewindvoerders zijn huiverig om zzp’ers en andere ondernemers tot hun klantenkring te laten behoren. Veelal ten onrechte.

Deze training leert jou welke instrumenten er beschikbaar zijn voor ondernemers die met hun bedrijf en/of persoonlijk in een schuldensituatie zijn terechtgekomen. De training bespreekt de rol die jij als bewindvoerder hebt en brengt je op de hoogte van de tools die voor je ter beschikking staan.

Onderwerpen

Deel 1: Voorzieningen voor ondernemers

 • Directe financiële instrumenten van overheidswege
  In het bijzonder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) biedt veel
  mogelijkheden voor financiële ondersteuning van ondernemers.
 • De bepaling van de financiële positie en toekomst van het bedrijf
  Welke externe (vaak kosteloze!) hulp kun je daarbij verkrijgen?
 • Andere financiële voorzieningen
 • De tijdelijke coronamaatregelen voor ondernemers
  Sinds voorjaar 2020 is er de TOZO-regeling en zijn er ook andere regelingen waar gebruik van zou kunnen worden gemaakt.
 • Additionele mogelijkheden en overige instrumenten
  Denk aan coaching, administratie en fiscale begeleiding.

Deel 2: Bewindvoering en schuldhulpverlening voor ondernemers en ex-Ondernemers (SHVO)
Pakweg de helft van de Nederlandse gemeenten heeft inmiddels voorzieningen getroffen voor schuldhulpverlening aan ondernemers. In deze training bespreken we in hoofdlijnen het traject van schuldhulpverlening en de verschillende routes en mogelijkheden. Daarnaast bespreken we de mogelijkheden die bewindvoerders hebben om schuldhulpverleners in te schakelen.
In die gemeenten die geen SHVO-voorzieningen aanbieden en financieren, is er desalniettemin sprake van een wettelijke verplichting voor gemeenten. Hoe te pogen deze af te dwingen? Welke rol kan de WGS (Wet Gemeentelijke Schulphulpverlening) daarbij spelen?

Deel 3: Rol en positie van de bewindvoerder 
We bespreken de rol en de positie van de bewindvoerder als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Inclusief de do’s en dont’s en de valkuilen. We schenken daarbij ook aandacht aan de mogelijkheden qua bewindvoering bij (eigenaren van) BV’s en de positie ten opzichte van DGA’s.

Trainers: Ton Veldhuizen en Sjon Reimink
Ton Veldhuizen is een zeer ervaren ondernemersadviseur, in het bijzonder op het terrein van dienstverlening aan ondernemers die met hun bedrijf en/of persoonlijk financieel in een moeilijke positie zijn terechtgekomen. Ton is sinds 2011 werkzaam bij de ROZ Groep, een in Oost-Nederland werkzame organisatie op het gebied van advisering, financiële ondersteuning van en tevens schuldhulpverlening voor ondernemers. Daarvoor was Ton decennialang werkzaam als financieel adviseur bij de Rabobank.

Sjon Reimink heeft jarenlang (gemeentelijke) organisaties in het sociale en economische domein en voor schuldhulpverlening aangestuurd, en heeft decennialange ervaring op het gebied van gemeentelijke beleidsvorming. Bovendien was Sjon oprichter en jarenlang directeur van de ROZ Groep.
Sjon was van 2015 tot 2020 voorzitter van de Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe) en is sinds januari 2021 vicevoorzitter van Horus.

Alle data