Training ‘Faillissementen en schuldsanering’

In deze online training wordt toegelicht wat een faillissement inhoudt en wat dit betekent voor betrokkenen en belanghebbenden. Tevens wordt ingegaan op de overige regelingen, die zijn opgenomen in de faillissementswet. Tijdens de training is er veel aandacht voor actuele ontwikkelingen.
Dinsdag, 24 mei 2022 13.00 - 15.00 uur
Aanmelden
Duur 2 uur
Waardering 2 PE-punten
Doelgroepen Bewindvoerders
Curatoren
Inkomensbeheerders
Locatie Online
Leden € 99,- *
Niet-leden € 159,- *
excl. BTW

Inhoud van de training

Onderwerpen

  • Actualiteit:
    • De per 1 januari 2021 in de faillissementswet opgenomen Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). In de praktijk lijkt de WHOA ook bruikbaar voor natuurlijke personen met een onderneming.
    • Het historisch lage aantal faillietverklaringen.
  • Werking faillissement
  • Werking surseance
  • Werking wsnp
  • Werking WHOA


Er wordt aandacht besteed aan de gevolgen van een faillissement, de taak van de faillissementscurator en de bijzondere bevoegdheden die de faillissementswet biedt aan de faillissementscurator en de bewindvoerder in een wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP). Ook wordt aandacht besteed aan de WHOA en de ervaring, die hiermee inmiddels is opgedaan.

 

Ook wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre, met de in de faillissementswet opgenomen regelingen, een schuldenakkoord kan worden bereikt.

 

Aan de hand van casuïstiek wordt een vertaalslag gemaakt naar de beroepspraktijk van de bewindvoerder. Eigen input van casuïstiek in de training of vooraf is ook mogelijk.Willem Brusse

Willem Brusse  is advocaat bij Brusse & Masselink advocaten. Hij heeft ruime ervaring met en is gespecialiseerd in o.a. de rechtsgebieden insolventierecht en  ondernemingsrecht. Willem Brusse heeft als bestuurslid van Horus en als bestuurder en eigenaar van BON, BCN en BBT ook ruime ervaring met curatele, bewindvoering en mentorschap.

Alle data