Training 'Bewindvoering en gemeenten'

Als bewindvoerder heb je veel te maken met gemeenten. De online training 'Bewindvoering en gemeenten' informeert jou over het vrijwel gehele spectrum waarbinnen bewindvoerders met gemeenten te maken hebben.
Dinsdag, 2 november 2021 13.30 - 16.30 uur
Aanmelden
Duur 3 uur
Waardering 3 PE-punten
Doelgroepen Mentoren
Bewindvoerders
Curatoren
Inkomensbeheerders
Locatie Online
Leden € 119,-
Niet-leden € 189,-

Inhoud van de training

Van bewindvoerders wordt een actieve inzet verwacht op het voorkomen van schulden, waar mogelijk het bevorderen van zelfredzaamheid en het investeren in uitstroom. Een goede samenwerking met de gemeente zal bijdragen aan het realiseren van die doelstellingen.

Onderwerpen

 • Adviesrecht voor gemeenten
  Op 1 januari 2021 is het adviesrecht voor gemeenten met betrekking tot bewindvoering ingevoerd.
  Ingegaan wordt op de ins and outs van dit adviesrecht en natuurlijk wordt ook stil
  gestaan bij de eerste ervaringen.
 • De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
  Gemeenten hebben de wettelijke plicht om voor een adequaat niveau
  van schuldhulpverlening voor hun inwoners zorg te dragen.
 • Samenwerking en convenanten
  Gelukkig geven steeds meer gemeenten er de voorkeur aan om de samenwerking met
  bewindvoerders te zoeken. We behandelen de verschillende vormen van samenwerking
  en de inhoud van diverse reeds gesloten convenanten.
  We behandelen o.a. de Tilburgse pilot, de Amsterdamse, Rotterdamse en Almeerse
  convenanten en schenken aandacht aan z.g. “dwang” akkoorden.
  Plus: waar doe jij er goed aan om op te letten als je bezig gaat met het maken van
  afspraken met gemeenten over de inhoud van een convenant.
 • Bewindvoering in eigen beheer
  Er zijn gemeenten die bewindvoering in eigen beheer hebben – met uitsluiting van marktpartijen
  We laten de Groninger, de Bossche en de Deventer variant de revue passeren.
  We schenken ook uitgebreid aandacht aan de rechtspositie en rechtsmiddelen voor
  bewindvoerders als zij te maken krijgen met de gevolgen, bijvoorbeeld in de vorm van
  de gedwongen overstap van cliënten naar gemeentelijke bewindvoerders en de
  weigering van het verstrekken van bijzondere bijstand.
 • Casuïstiek

In december 2021 heb je de mogelijkheid een “ Vraag- en actualiteitencollege Bewindvoering en Gemeenten”  van 1 uur (1 PE-punt) bij te wonen. Hieraan zijn geen kosten verbonden als je deze training hebt gevolgd.

Trainer: Sjon Reimink
Sjon Reimink heeft jarenlang (gemeentelijke) organisaties in het sociale en economische domein en voor schuldhulpverlening aangestuurd, en heeft een decennialange ervaring op het terrein van gemeentelijke beleidsvorming. Sjon was van 2015 tot 2020 voorzitter van de Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe) en is sinds januari vicevoorzitter van Horus.

Alle data