Studiedag 11 mei 2022 - mentoren en curatoren

Een deel van de groep cliënten van mentoren, curatoren en bewindvoerders krijgt te maken met verplichte zorg. Dit kan de toepassing van de Wzd zijn bij cliënten met een verstandelijke beperking of met dementie. Of het gaat om verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz voor cliënten met een psychiatrische stoornis. Met name bij verplichte zorg, maar ook bij andere onderdelen van jouw taak als mentor, curator of bewindvoerder speelt de vraag of jouw cliënt ter zake wilsbekwaam is. Tijdens deze studiedag verdiep je je in dit thema en krijg je handvatten bij de beoordeling van wils(on)bekwaamheid. In de middag gaan de docenten in op het onderwerp ethiek in de praktijk.