Training 'Toekomstgericht ondernemerschap'

Hoe ontwikkelt de marktomgeving zich en hoe kun je daar binnen je eigen organisatie op anticiperen? Deze vraag wordt beantwoord in de zeer praktische training Toekomstgericht ondernemerschap. 
In een sterk veranderende omgeving is het belangrijk dat je voortdurend aandacht hebt voor marktbewegingen. Maar ook van je eigen sterke en zwakke punten. Het slagvaardig sturen van je organisatie vraagt om goed inzicht in het krachtenveld van externe en interne ontwikkelingen.   

In deze training vertaal je externe en interne ontwikkelingen naar strategie en beleid. Je breidt je kennis en inzicht op het terrein van ondernemen uit. Dit doe je samen met vakgenoten die tegen wellicht dezelfde uitdagingen en dilemma’s aanlopen. Daarvan profiteer je direct in je werkpraktijk. 
Deze training is zowel geschikt voor bewindvoerders die van cijfers houden als voor bewindvoerders die cijfers haten.