Klachten

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over een lid van Horus?

De eerste stap is het melden van je klacht bij je wettelijk vertegenwoordiger. Alle Horus-leden hanteren een klachtenprocedure. Zorg voor een kopie van alle correspondentie tussen jou en je vertegenwoordiger.

Kom je er samen niet uit?

  • Als je er samen niet uitkomt en de volledige klachtenprocedure van je vertegenwoordiger is doorlopen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Horus. Deze is onafhankelijk en bestaat uit een oud-kantonrechter en vijf Horus-leden.
  • Uitsluitend klachten over Horus-leden worden behandeld. Mocht je klacht gaan over een van de leden die in de klachtencommissie zitting heeft, dat treedt dit lid tijdelijk terug.

Ons klachtenreglement
Hier vind je onder andere informatie over wie een klacht kan indienen en welke sancties er mogelijk zijn.

Hoe dien je een klacht in?
Voor de manier waarop je een klacht kunt indienen verwijzen wij je naar artikel 4 van ons klachtenreglement. Je kunt hier ons klachtenreglement downloaden.

Klachtenformulier
Download hier ons klachtenformulier. Deze kun je invullen en per post of mail naar ons toesturen.

Machtigingsformulier
Als je namens iemand anders een klacht wilt indienen, is het verplicht om naast het klachtenformulier ook dit machtigingsformulier in te vullen en mee te sturen.

Ik heb een klacht over een wettelijk vertegen­woordiger die geen lid is van Horus

Heb je een klacht over een wettelijk vertegenwoordiger die geen lid is van Horus, dan kun je geen klacht indienen bij Horus.

Waar kan ik dan een klacht indienen?
Als je wettelijk vertegenwoordiger geen lid is van Horus en je een klacht wilt indienen, dan kun je je klacht sturen naar de griffie van het kanton waar je bewind is uitgesproken. Kijk voor meer informatie op de website van de Rechtspraak.

Waarover kun je geen klacht indienen bij Horus?

  • Als je wettelijk vertegenwoordiger geen lid (meer) is van Horus, kun je hierover geen klacht indienen bij Horus.
  • Als je de klacht al hebt ingediend bij de rechtbank is het niet mogelijk om een klacht in te dienen bij Horus.
  • Je kunt geen klacht indienen bij Horus als je een andere bewindvoerder en/of een schadevergoeding wenst.

Heb je vragen over ons lidmaatschap?

Misschien vind je het antwoord op je vraag bij de veelgestelde vragen. Kun je daar het antwoord niet vinden, dan helpen wij je graag.

Volg ons en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Wil jij net als je vakgenoten altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de branche en over Horus? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Adresgegevens

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Horaplantsoen 14
6717 LT Ede

085 - 007 4330 info@horus.nl