Workshop 'Ethiek in de praktijk'

Workshopleider: Jacqueline Weeda

Ethiek in de praktijk

Een wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt behartigt diens belang. Maar soms is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. De cliënt zelf, diens familie, deskundigen, en ook de mentor zelf hebben opvattingen over wat het goede is om te doen. Al die verschillende perspectieven kunnen het lastig maken om het beste besluit te nemen voor bewindvoerders, curatoren en mentoren. De workshop Ethiek in de praktijk gaat hier dieper op in en helpt het juiste gesprek te voeren.

In deze workshop gaan we allereerst in op de vraag: wat is ethiek eigenlijk? Welke woorden horen daarbij? We kijken naar verschillende ethische stromingen.
Vervolgens staan we stil bij enkele belangrijke waarden die verband houden met bewindvoering, curatorschap en mentorschap, zoals autonomie van de cliënt en het eigen morele kompas van de mentor.
Met hulp van vele voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk in welk krachtenveld het ethische gesprek plaatsvindt. We bekijken dilemma’s en
onderzoeken wat een morele vraag eigenlijk is. Daarnaast besteden we aandacht aan het ethische gesprek.
Meer dan een discussie is een ethisch gesprek gebaat met een dialoog. Hoe gaat zo’n dialoog en welke ‘deugden’ komen daarbij in het licht te staan?

Over Jacqueline Weeda-Hageman

Jacqueline Weeda-Hageman is humanistisch raadsvrouw in de GGZ sinds 2007. Zij is projectleider Ethiek binnen haar organisatie en gecertificeerd gespreksleider moreel beraad en socratisch gesprek.
Daarnaast is ze mentor bij het Mentorschap Haag en Rijn, een district van Mentorschap Nederland. Binnen Haag en Rijn is zij docent Ethiek in de training voor startende mentoren en biedt zij moral counseling aan coördinatoren en ervaren mentoren.