Workshop 'Financieel misbruik'

Workshopleiders: Marjanne van Esveld en Aad Lensen

Financieel misbruik

Financieel misbruik is een groot maatschappelijk probleem. In de meeste gevallen is financieel misbruik een vorm van huiselijk geweld.
Vanuit Schouders Eronder verkennen we in deze workshop het thema financieel misbruik in onze eigen werksituatie.
We richten ons tijdens de workshop op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we alerter zijn? Wat zijn de risico’s waarbinnen financieel misbruik kan ontstaan?
  • Welke vormen van Financieel misbruik zijn er?
  • Wat zijn de signalen en wat zien wij?
  • Welke dilemma’s komen we tegen in het signalerings- en handelingsproces?
  • Hoe kan financieel misbruik worden voorkomen?
  • Wat zijn de handelingsmogelijkheden: Wie heeft welke rol en plaats in de keten?

Daarnaast geeft Aad Lensen, Projectleider Digitale Transformatie, een toelichting op het Project Geldezels in Rotterdam, waarbij sprake is van uitgebreide ketensamenwerking.

Over Marjanne van Esveld

Marjanne van Esveld is trainer Huiselijk geweld en gaat in op hoe je
financieel misbruik signaleert en bespreekbaar maakt vanuit de
praktijk.