Workshop 'Toekomstgericht ondernemerschap'

Workshopleiders: Freddie de Vries

Toekomstgericht ondernemerschap

De wereld van de bewindvoerder is continu aan verandering onderhevig. Personeel is schaars, de overheid (soms) onvoorspelbaar, nieuwe spelers komen om de hoek kijken, IT-ontwikkelingen gaan razendsnel en kosten stijgen aanzienlijk. Zomaar wat veranderingen die op je afkomen.
Welke kansen zie jij? En welke bedreigingen? Wat kun je zelf beïnvloeden? Waar is jouw onderneming goed in? En wat kan beter? En hoe weet je dat?
Kortom, zomaar wat vragen waar je wellicht niet dagelijks mee te maken hebt, maar die wel belangrijk zijn voor het voortbestaan van jouw bedrijf. We noemen dat toekomstgericht ondernemerschap.

Over de workshop
Het proces om van strategie naar actie over te gaan is niet eenvoudig. In deze workshop leer je welke modellen je kan gebruiken, hoe je structuur geeft aan jouw strategisch proces en hoe je de praktische vertaling naar concrete acties kan maken.
In een sterk veranderende omgeving is het belangrijk dat je voortdurend aandacht hebt voor marktbewegingen. Maar ook van je eigen sterke en zwakke punten. Het slagvaardig sturen van je organisatie vraagt om goed inzicht in het krachtenveld van externe en interne ontwikkelingen. Deze workshop geeft je hiervoor de juiste handvatten die je direct in je werkpraktijk kan gebruiken.

De workshop is zowel geschikt voor bewindvoerders die van cijfers houden als voor bewindvoerders die dat niét doen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Strategie:
  - Missie, visie en strategische omgeving
  - Strategische analyse in een veranderende omgeving
  - ‘Mapping’ van interne en externe omgeving en confrontatiemethoden
 • Tactiek:
  - Ontwikkelingen IT-omgeving
  - Personeelszaken/HRM-uitdagingen
  - Bedrijfseconomische aspecten en –ontwikkelingen
  - Diverse marktontwikkelingsmodellen
 • Operationeel:
  - Vertalen van de strategie naar concrete acties EN het volgen van deze acties als stuurmiddel voor jouw organisatie.

Na de workshop heb je inzicht in:

 1. de instrumenten om heldere strategische keuzes te maken
 2. het schetsen van verschillende toekomstscenario’s voor je organisatie
 3. het maken van een heldere externe en interne analyse
 4. hoe je een succesvolle strategie bepaalt en vertaalt naar concrete acties
 5. welke factoren een organisatie succesvol maken
 6. Je krijgt praktisch handvatten om de door jou gemaakte keuzes te vertalen naar cijfers, en deze te volgen
 7. Je ziet de belangrijkste trends en onzekerheden voor je organisatie

Over Freddie de Vries

Freddie de Vries is accountant en mede-eigenaar van RHM Accountancy en advies. Freddie is al jarenlang actief binnen de bewindvoerdersbranche waarin hij naast de uitvoering van kwaliteitstoetsingen en controles van jaarrekening bewindvoerders pro-actief adviseert en bijstaat bij strategische, tactische en operationele vraagstukken. Zijn workshop over resultaatverbetering is inmiddels door meer dan 500 bewindvoerders bezocht.
Freddie treedt regelmatig op als spreker en gastdocent voor bewindvoerders en weet hen altijd te prikkelen met cijfers en voorbeelden.