Workshop 'Contact met de kantonrechter'

Workshopleider: Mr. Mark Bosch
Sidekick: Lieselot Stuiver

Contact met de kantonrechter

Onlangs plaatste BewindSupport, aanbieder van deze workshop, een poll op LinkedIn over hoe er naar een kantonrechter wordt gekeken. Er waren drie mogelijkheden om op te stemmen:

  • Als mijn baas.
  • Als een collega.
  • Als machtige vorst.

De baas haalde 33% van de stemmen, de collega haalde 37% en de machtige vorst werd een goede derde met 29% van de stemmen.
De uitkomst maakt duidelijk dat er nog wel wat werk aan de winkel is voor
kantonrechterend Nederland! En daarom deze workshop.

De workshop 'Contact met de kantonrechter' wordt gegeven door mr. M.C. (Mark) Bosch en sidekick Lieselot Stuiver, die vooral wordt
ingeschakeld om het Mark zo moeilijk mogelijk te maken. Het doel van de workshop is om de schedel van Mark te lichten en te zien hoe hij denkt en waarom hij reageert zoals hij reageert. Openheid is zijn kracht en hij is altijd bereid om gestelde vragen te beantwoorden. Uiteraard altijd op persoonlijke titel en met dien verstande dat de workshop geen hogerberoepsmogelijkheid is.
Tijdens de workshop starten Mark en Lieselot met een korte inleiding, daarna is het tijd voor vragen, cases, dilemma’s en ervaringen. Interactie is noodzakelijk en het fundament onder deze workshop.

Nog steeds is er een zekere vrees voor kantonrechters. Er is natuurlijk ook een formele machtsverhouding die invloed kan hebben op je houding en je handelen. We zullen trouwens ook van Mark gaan horen dat hij een probleem heeft. Even een voorschot: je zult hem horen zeggen dat een kantonrechter wettelijk vertegenwoordigers knetterhard nodig heeft. Als je weet hoeveel dossiers met hoe weinig FTE’s er gedaan moeten worden, ga je begrijpen waarom. Tegelijk ligt daar misschien wel de oorzaak van de neiging om zich soms stevig te profileren.
De genoemde vrees is echt nergens voor nodig. Het geheim zit ‘em namelijk echt in de kracht van communicatie. Door de machtsverhouding is de communicatie met een kantonrechter net even anders. In deze workshop krijg je mee hoe je een kantonrechter correct benadert, zonder jezelf klein
te maken. Natuurlijk zijn er ook 'machtige vorsten'; het is net de gewone wereld. Trouwens, over de gewone wereld gesproken: thuis wordt Mark ook maar als deurmat gebruikt!

Over mr. Mark Bosch

Mr. M.C. (Mark) Bosch was van 2017 tot februari 2023 kantonrechter in cbm-zaken bij de rechtbank Overijssel. Inmiddels is hij raadsheer/teamvoorzitter bij het Gerechtshof Amsterdam. Als kantonrechter hield hij samen met zijn collega’s toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren. Hij heeft veel ervaring met het werken met professionele bewindvoerders. 

Over Lieselot Stuiver

Trainer en eigenaar van BewindSupport Lieselot Stuiver is tijdens deze training de sidekick van Mark Bosch. Haar bijdrage bestaat vooral uit het fungeren als sparringpartner. Op verschillende momenten in de workshop neemt Lieselot de communicatie onder de loep. Ze laat zien hoe je het beste kan interveniëren en stelt de kantonrechter waar mogelijk op de proef.