Workshop 'Diversiteit & inclusie'

Workshopleider: Rachid Berragiy

Diversiteit en inclusie: cultuur als dimensie in financieel-maatschappelijke dienstverlening

De snel veranderende samenleving leidt ertoe dat financieel-maatschappelijke dienstverleners steeds vaker te maken krijgen met cliënten die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. Hoe men tegen financiële problemen (en daaraan verbonden sociale en psychische problemen) aankijkt, verschilt per cultuur.

De BeHr Groep helpt professionals zoals mentoren, bewindvoerders, curatoren en inkomensbeheerders om door een andere culturele bril te kijken, zodat zij dilemma’s in hun dagelijkse werkpraktijk het hoofd kunnen bieden.

In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Uitgangspunten Multicultureel Vakmanschap
  • Schuld- versus schaamteculturen
  • Waardesystemen en de invloed van deze systemen op de dagelijkse werkpraktijk
  • Handvatten om op effectieve wijze om te gaan met schuldcasuïstiek waarin betrokkenen verschillende culturele achtergronden hebben

Over Rachid Berragiy

Rachid Berragiy is zijn carrière begonnen als politieagent. Als projectleider van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) was hij tussen 2006 en 2009 betrokken bij de ontwikkeling van het diversiteitsbeleid binnen Nederlandse politiekorpsen. Rachid is medeoprichter van de BeHr Groep.

Als trainer en adviseur heeft Rachid zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie, omgangsvormen en integriteit en aanverwante thema’s zoals inclusief leiderschap, polarisering en jeugd- en straatcultuur. Zijn stijl als trainer en adviseur wordt gekenmerkt door passie, enthousiasme en een gepaste dosis humor, waardoor beladen thema’s effectief besproken kunnen worden.