Workshop 'Nalatenschappen'

Workshopleider: Mr. Matthias Boiten

Nalatenschappen

Als bewindvoerder of curator kun je te maken krijgen met een nalatenschap. Zo kan jouw cliënt komen te overlijden, of je cliënt is erfgenaam in een nalatenschap. Weet jij hoe je een nalatenschap afwikkelt? Of hoe dit werkt bij bewindvoering? Weet jij wat je als bewindvoerder of curator wel en niet mag doen? In deze workshop over nalatenschappen komen verschillende aspecten met betrekking tot het afwikkelen van een nalatenschap aan bod.

Tijdens de workshop worden onder meer de volgende vragen behandeld:

  • Aanvaarden of verwerpen?
  • Wanneer verwerpen?
  • Jurisprudentie bij verwerping
  • Wat te doen na aanvaarding
  • Taken van de vereffenaar
  • Aansprakelijkheid vereffenaar
  • Bevoegdheden bewindvoerder/curator na overlijden rechthebbende
  • Rekening en verantwoording
  • Benoeming vereffenaar

Alle onderwerpen worden benaderd vanuit de positie van de bewindvoerder/curator van een erfgenaam, legitimaris of legataris.

Over mr. Matthias Boiten

Mr. Matthias Boiten is sinds 2019 als advocaat werkzaam bij De Bakker Advocaten & Erfrechtspecialisten te Hendrik-Ido-Ambacht. Als advocaat verleent hij onder meer rechtsbijstand aan erfgenamen, executeurs, beschermingsbewindvoerders, testamentair bewindvoerders en legitimarissen. Hij heeft veel ervaring met rechtszaken over bijvoorbeeld het aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen, de daarmee gemoeide termijn, de benoeming van een vereffenaar en de taken van een vereffenaar. Matthias wordt regelmatig door de rechtbank benoemd tot vereffenaar en tot executeur van nalatenschappen.