Privacy en cookies

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw wilt inloggen.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wilt.

Niet-functionele cookies
Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dat zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten werken. Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo gebruiken we cookies om op onze website online surveys te tonen, verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of om relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites.

Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Met Adobe Analytics en Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens: welke pagina's worden bekeken, hoelang duurt een bezoek, op welke tijdstippen vindt een bezoek aan de website plaats, vanaf welke pagina komt een bezoeker op de website binnen, welk besturingssysteem werd gebruikt en via welke pagina werd de website verlaten.

 

Privacy statement

Algemeen
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Horus verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Contact
Horus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens zijn: Horus - t.a.v. de Directie
Bezoekadres (alleen op afspraak): Horapark 9, 6717 LZ Ede
Postadres: Postbus 86, 6710 BB Ede
Tel: 085-007 4330 *

*) Wij zijn voor leden/relaties bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur. Heb je vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je andere vragen over dit onderwerp? Dan kun je een e-mail sturen naar info@horus.nl.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij het verrichten van onze dienstverlening/werkzaamheden is het nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken. Wij verzamelen onder andere deze gegevens die jij aan ons geeft:

 • NAWTE-gegevens
 • Geboortedatum
 • IBAN-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Volledig klachtendossier
 • Aanvullende relevante gegevens

Goed om te weten: de NAWTE-gegevens van je organisatie zijn zichtbaar op de ledenlijst op horus.nl.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens met onder andere de volgende partijen:

 • Accountant-/administratiekantoor
 • IT-leverancier
 • Leden
 • Overheidsinstanties/-diensten

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen. Wij delen jouw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG’) en de ‘Uitvoeringswet AVG’. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan kun je die toestemming op elk moment intrekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen. Daarnaast kun je contact met ons opnemen als je:

 • onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen en verwijderen;
 • wilt dat wij minder persoonsgegevens van jou verwerken;
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@horus.nl of per post via: Horus, T.a.v. de Directie, Postbus 86, 6710 BB Ede. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. In de volgende gevallen kunnen wij je aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is;
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan dienen te voldoen;
 • als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben;
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

Automatische verwerking
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.

Heb je een klacht?
Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je een klacht over onze reactie op je aanvraag? Dan kun je een e-mail sturen naar de directie van Horus via info@horus.nl of kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Beveiliging
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies, vernietiging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@horus.nl.

Wijzigingen
Horus heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij je niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij je op de hoogte via onze website.