Klachten

Horus kent vanzelfsprekend een klachtenregeling. Als een cliënt klachten heeft over een wettelijk vertegenwoordiger dan kan hij/zij zich wenden tot de klachtencommissie van Horus.