Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewindvoering en Mentorschap (LKB) van de Rechtspraak beoordeelt of bewindvoerders, mentoren en curatoren voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

Klik hier voor de kwaliteitseisen. 

Alle leden van Horus voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Er zijn nog geen wettelijke kwaliteitseisen voor inkomensbeheerders. 
Daarnaast committeren alle Horus-leden zich aan de kwaliteitsregels die door Horus zijn opgesteld, aanvullend aan die van het Landelijk Kwaliteitsbureau. Dit geldt ook voor inkomensbeheerders die bij Horus zijn aangesloten. 

Lees meer over kwaliteitsverordening vanaf 2020 in de praktijk. Inkomensbeheer valt niet onder de reikwijdte van het Besluit kwaliteitseisen. Mocht het accountantskantoor inkomensbeheer doen, dan verandert er niets en wordt de kwaliteitscontrole net als voorgaande jaren met bijbehorend document uitgevoerd.